Dziekan Wydziału Technicznego

dr inż. Aleksandra Radomska-Zalas
Pok. 113, blok 5
E-mail: aradomska-zalas@ajp.edu.pl
Tel. +48 95 72 79 536
Przyjęcia interesantów:
II tyg. piątek - godz. 10.30-12.00

Prodziekan Wydziału Technicznego

dr inż. Anna Fajdek-Bieda
Pok. 113, blok 5
E-mail: fajdeka@wp.pl
Tel. +48 95 72 79 536
Przyjęcia interesantów:
II tyg. piątek - godz. 10.30-12.00