Victaulik Drezdenko

W piątek 24.01.2020 studenci kierunku  Mechaniki i Budowy Maszyn oraz Energetyki udali się do odlewni Victaulik w Drezdenku. Celem wizyty było zarówno zapoznanie się z maszynami i urządzeniami znajdującymi się w odlewni, jak i rozszerzenie zainteresowań studenckiego Koła Naukowego Materiały Inżynierskie. Zarówno studenci MiBM uzupełnili wiedzę z zakresu przedmiotu prowadzonego przez Panią dr inż. Anetę Jakubus pt. Maszyny i urządzenia technologiczne, jak i studenci Energetyki, czynnie działający w Kole Naukowy, zapoznali się z technologią oraz procesem produkcji odlewów z żeliwa sferoidalnego.

dr inż. Aneta Jakubus