informacje o zmianach w planie zajęć (odwoływane, przekładane zajęcia) będą umieszczane na indywidualnych kontach studentów w Wirtualnym Dziekanacie (eHMS).

STUDIA STACJONARNE/STACJONARNE 26+ - r.a. 2019/2020, semestr letni, aktualizacja 02.03.2020 r.

 

ROK I

I rok E-MIBM-I

 

ROK II

II rok I- MiBM

 

ROK III

III rok E-MIBM

III rok informatyka

 

 PLAN ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SEMESTRZE LETNIM

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE aktualizacja 10.03.2020 r.

r.a. 2019/2020, semestr LETNI ENERGETYKA

energetyka ns

 

INFORMATYKA

informatyka ns

 

INZYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

STUDIA 26+

inżynieria bezpieczeństwa

 

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

automatyka i robotyka

 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ

mechanika i budowa maszyn

 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN II STOPIEŃ 

mechanika i budowa maszyn II stopień

 

 Plan zajęć wychowania fizycznego

Plan zajęć z wychowania fizycznego