informacje o zmianach w planie zajęć (odwoływane, przekładane zajęcia) będą umieszczane na indywidualnych kontach studentów w Wirtualnym Dziekanacie (eHMS).

STUDIA STACJONARNE/STACJONARNE 26+ - r.a. 2019/2020, semestr letni, aktualizacja 04.06.2020 r.

 

PONIŻEJ UMIESZCZONE SĄ PLANY ZAJĘĆ, KTÓRE ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ NA TERENIE AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA OD CZERWCA 2020.

ZAJĘCIA ZDALNE, W KTÓRYCH UCZESTNICZĄ PAŃSTWO W TRAKCIE TRWANIA PANDEMII, A NIE ZOSTAŁY UMIESZCZONE W PLANACH ZAJĘĆ ODBYWAJĄCYCH SIĘ NA TERENIE AJP POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

EWENTUALNE ZMIANY TERMINÓW ZAJĘĆ ZDALNYCH PROSZĘ UZGADNIAĆ Z PROWADZĄCYMI.

 

ROK I

I rok E-MIBM-I

I rok E-MIBM-I ZAJĘCIA NA TERENIE UCZELNI

 

ROK II

II rok I- MiBM

II rok I- MiBM ZAJĘCIA NA TERENIE UCZELNI

 

ROK III

III rok E-MIBM

III rok E-MIBM ZAJĘCIA NA TERENIE UCZELNI

III rok informatyka

 

 PLAN ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SEMESTRZE LETNIM

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE aktualizacja 04.06. 2020 r.

r.a. 2019/2020, semestr LETNI

 

PONIŻEJ UMIESZCZONE SĄ PLANY ZAJĘĆ, KTÓRE ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ NA TERENIE AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA OD CZERWCA 2020.

ZAJĘCIA ZDALNE, W KTÓRYCH UCZESTNICZĄ PAŃSTWO W TRAKCIE TRWANIA PANDEMII A NIE ZOSTAŁY UMIESZCZONE W PLANACH ZAJĘĆ ODBYWAJĄCYCH SIĘ NA TERENIE AJP POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

EWENTUALNE ZMIANY TERMINÓW ZAJĘĆ ZDALNYCH PROSZĘ UZGADNIAĆ Z PROWADZĄCYMI.

 ENERGETYKA

energetyka ns

energetyka ns ZAJĘCIA NA TERENIE UCZELNI

 

INFORMATYKA

informatyka ns

informatyka ns ZAJĘCIA NA TERENIE UCZELNI

 

INZYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

STUDIA 26+

inżynieria bezpieczeństwa

inżynieria bezpieczeństwa ZAJĘCIA NA TERENIE UCZELNI

 

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

automatyka i robotyka

automatyka i robotyka ZAJĘCIA NA TERENI UCZELNI

 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ

mechanika i budowa maszyn

mechanika i budowa maszyn ZAJĘCIA NA TERENIE UCZELNI

 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN II STOPIEŃ 

mechanika i budowa maszyn II stopień

mechanika i budowa maszyn II stopień ZAJĘCIA NA TERENIE UCZELNI

 

 Plan zajęć wychowania fizycznego

Plan zajęć z wychowania fizycznego