25 czerwca 2020 r. odbyła się konferencja prasowa dotycząca zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie roboty budowlanej w formule zaprojektuj i wybuduj na potrzeby Laboratorium Technologicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża” polegających na przebudowie infrastruktury dydaktycznej w zakresie części budynku dydaktycznego nr 7 przy ul. Fryderyka Chopina 52 w Gorzowie Wielkopolskim. Wykonawcą jest PPUH DREW-PLAST Dariusz Mazowiecki, a wartość kontraktu wynosi 6 347 866,78 zł brutto, termin realizacji to 12 miesięcy.

Głównym celem „Laboratorium Technologicznego” jest wzrost działań naukowo-badawczych realizowanych w powiązaniu z lokalną gospodarką i biznesem.

Kluczowe obszary, które rozwijane będą w laboratorium to:

-          inżynieria wytwarzania,

-          mikroinżynieria z nanotechnologią,

-          automatyzacja produkcji,

-          diagnostyka materiałowa,

-          modelowanie i symulacji procesów przemysłowych.

Zadania postawione przed „Laboratorium Technologicznym” wynikają z analiz prowadzonych wspólnie przez Wydział Techniczny, Lubuski Klaster Metalowy, Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową, Lubuską Organizację Pracodawców, Miasto Gorzów oraz wiele innych podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego.

W ramach działalności laboratorium założono połączenie znajomości technologii, organizacji produkcji, nowoczesnych metod i technik wytwarzania z wykorzystaniem wspomagania komputerowego, niezbędnego do sterowania procesami w celu poprawy ich efektywności.  W tym kontekście obszary skupione w laboratorium koncentrują się na innowacyjnych konstrukcjach i technologiach, systemach nadzorowania procesów produkcyjnych, nowatorskich technologiach wytwarzania, budowie systemów wspomagania decyzji w przemyśle, nowych metodach i narzędziach do precyzyjnej obróbki, automatyzacji procesów projektowania elementów i zespołów maszyn,  jak również mikroinżynierii, ze szczególnym uwzględnieniem nanotechnologii. Kluczowe działania badawczo-rozwojowe zaplanowano także w obszarach inżynierii i badania środków i procesów produkcji oraz ich optymalizacji, procesach odlewniczych stopów metali, konstrukcji układów wlewowych, zarządzania jakością produkcji.

W „Laboratorium Technologicznym” powstaną laboratoria  wyposażone w sprzęt specjalistyczny z odpowiednim zapleczem, sale wykładowe oraz pomieszczeniami dla kadry naukowej i administracyjnej.

Przebudowa istniejącego budynku swym zakresem obejmuje:

-          kondygnację piwnicy,

-          kondygnację parteru,

-          kondygnację +1 (prace projektowe),

-          montaż windy osobowej wewnątrz budynku oraz platformy dla osób z niepełnosprawnościami,

-          zmianę lokalizacji węzła cieplnego,

-          roboty zewnętrzne (przebudowa istniejącego wejścia do pomieszczenia byłej kotłowni, przebudowa wejścia do windy),

-          przebudowę wewnętrznych instalacji: wody zimnej, ciepłej, grzewczej, kanalizacji ściekowej, wentylacji, elektroenergetycznej i słaboprądowej.

Udział w konferencji wzięli:

- dr Przemysław Słowiński – Prorektor ds. Kształcenia,

- mgr Roman Gawroniak - Kanclerz AJP,

- dr Aleksandra Radomska-Zalas - Prodziekan WT,

- dr Anna Bieda – Dyrektor Instytutu Nanotechnologii i Nanobiologii,

- dr Anna Dobrychłop – Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami i równego traktowania,

- inż. mech. Włodzimierz Fleischer – Wiceprezes SIMP, Dyrektor Lubuskiego Klastra Metalowego,

- mgr Łukasz Marcinkiewicz – Prezes Zarządu INNEKO Sp. z o.o.

Budowa Laboratorium Technologicznego w AJP _1Budowa Laboratorium Technologicznego w AJP _2Budowa Laboratorium Technologicznego w AJP _3Budowa Laboratorium Technologicznego w AJP _4Budowa Laboratorium Technologicznego w AJP _6Budowa Laboratorium Technologicznego w AJP _8