Rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu w Gorzowie Wielkopolskim” – projektowanie i prototypowanie samochodów solarnych i elektrycznych w AJP_1 W dniu 12 sierpnia odbyła się konferencja prasowa dotycząca innowacyjnego projektu pod nazwą „Rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu w Gorzowie Wielkopolskim” – projektowanie i prototypowanie samochodów solarnych i elektrycznych.

W spotkaniu wzięli udział:

JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Dziekan Wydziału Technicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża dr inż. Aleksandra Radomska-Zalas

Zastępca Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Szymankiewicz

Manager Projektów Inwestycyjnych Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej Maciej Borowski

Projekt otrzymał finansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na kwotę prawie 6.000.000,00 zł, a realizowany jest w partnerstwie przez Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, centrum informatyczne 4 Systems oraz centrum badawczo–rozwojowe Mobir.

Głównym celem jest tworzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie projektowania i prototypowania samochodów solarnych i elektrycznych, a także włączenie pracodawców w dostosowanie i realizację programów kształcenia, certyfikowane szkolenia i dodatkowe zajęcia praktyczne i programy stażowe w firmach.

Z projektu skorzystać mogą wszyscy studenci Wydziału Technicznego kierunków takich jak: mechanika i budowa maszyn, informatyka, automatyka i robotyka, a także inżynieria bezpieczeństwa oraz energetyka. Poszerzy to wiedzę specjalistyczną studentów, również spoza obszaru studiowanego kierunku oraz stworzy możliwości do współpracy w różnorodnych interdyscyplinarnych grupach.

Nie tylko studenci mogą skorzystać  z efektów projektu. W pierwszej kolejności skorzysta otoczenie przemysłowe, szczególnie związane z branżą motoryzacyjną oraz mechaniczno-informatyczną, realizacja projektu poszerzy również współpracę z centrami IT oraz badawczo-rozwojowymi. Ważnym elementem jest także możliwość włączenia się w realizację projektu uczniów szkół technicznych miasta Gorzowa Wielkopolskiego m. in. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych oraz naszego regionu jak Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy. 

W celu osiągnięcia założonych celów projektu zaplanowane zostały następujące działania:

1. Stworzenie laboratorium „SolarPort” do prototypownia pojazdów solarnych i aut elektrycznych. W pełni wyposażony warsztat samochodowy pozwoli nie tylko na prototypowanie, ale też budowę własnych rozwiązań.

2. Stworzenie laboratorium projektowania i przemysłowych zastosowań druku 3D, gdzie po zaprojektowaniu części możliwe będzie precyzyjne ich drukowanie w wysokiej rozdzielczości technologiach PolyJet oraz SLS.

3. Rozszerzenie programów nauczania na kierunkach prowadzonych na Wydziale Technicznym o treści wypracowane podczas prac Konwentu Wydziału Technicznego, a ściśle związane z tworzeniem innowacji technologicznych.

4. Podniesienie kompetencji studentów przez udział w certyfikowanych szkoleniach jak „Design thinking”, „Lean Management”, „Projektowanie CAD/CAM” oraz wysokiej jakości płatnych programach stażowych.

Założenia projektu wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu na najwyższej jakości kadrę inżynierską i zostały zaplanowane w taki sposób, aby studenci, którzy kontynuują naukę, ale i te osoby, które właśnie otrzymały świadectwa maturalne i rozpoczną naukę na Wydziale Technicznym uzyskały nowoczesną wiedzę praktyczną i tworzyły innowacyjne rozwiązania dla Gorzowa Wielkopolskiego i całego regionu.

https://www.radiogorzow.pl/91237/91237/

https://gorzow.tvp.pl/49381208/akademia-sie-rozwija-uczelnia-inwestuje-w-wydzial-techniczny

http://www.echogorzowa.pl/news/1/mija-dzien/2020-08-12/innowacyjne-rozwiazania-dla-gorzowa-i-regionu-28296.html

 
 
Rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu w Gorzowie Wielkopolskim” – projektowanie i prototypowanie samochodów solarnych i elektrycznych w AJP_2
 
Rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu w Gorzowie Wielkopolskim” – projektowanie i prototypowanie samochodów solarnych i elektrycznych w AJP_3
 
Rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu w Gorzowie Wielkopolskim” – projektowanie i prototypowanie samochodów solarnych i elektrycznych w AJP_4
 
Rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu w Gorzowie Wielkopolskim” – projektowanie i prototypowanie samochodów solarnych i elektrycznych w AJP_5
 
Rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu w Gorzowie Wielkopolskim” – projektowanie i prototypowanie samochodów solarnych i elektrycznych w AJP_6
 
Rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu w Gorzowie Wielkopolskim” – projektowanie i prototypowanie samochodów solarnych i elektrycznych w AJP_7
 
Rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu w Gorzowie Wielkopolskim” – projektowanie i prototypowanie samochodów solarnych i elektrycznych w AJP_8
 
Rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu w Gorzowie Wielkopolskim” – projektowanie i prototypowanie samochodów solarnych i elektrycznych w AJP_9
 
Rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu w Gorzowie Wielkopolskim” – projektowanie i prototypowanie samochodów solarnych i elektrycznych w AJP_11