13 sierpnia 2020 r. z inicjatywy Pana Włodzimierza Fleischera reprezentującego Lubuski Klaster Metalowy oraz Pana Piotra Downara z firmy AE Group ze Strzelec Krajeńskich, firma AE Group po raz kolejny wsparła kształcenie praktyczne Wydziału Technicznego i przekazała zestawy narzędzi, które wykorzystane zostaną przez Studentów podczas zajęć w laboratorium technik CNC oraz inżynierii wytwarzania. Wydział Techniczny serdecznie dziękuje zarówno firmie AE Group, jak i Panu Fleischerowi. Narzędzia wykorzystane zostaną już w październiku!