Drodzy Studenci I roku na Wydziale Technicznym, 

poza pomocą materialną dla studentów, na którą należy składać osobne wnioski (http://ajp.edu.pl/pomoc-materialna.html), od roku akademickiego 2020/2021 rusza trzecia edycja stypendiów dla studentów przyznawanych przez Marszałka Województwa Lubuskiego. Termin składania wniosków wraz z wymaganymi załącznikami upływa z dniem 20 października danego roku akademickiego, na który składany jest wniosek. Pełna informacja o stypendiach na stronie: https://lubuskie.pl/cms/223/dokumentydopobrania

Zachęcamy do ubiegania się o stypendia.