W dniu 25 września 2020 roku, po raz pierwszy, odbyła się w Gorzowie Wielkopolskim Konferencja Naukowo – Techniczna pt. Technologie przyszłości. Jej organizatorem był Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich przy Wydziale Technicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Konferencja przeprowadzona była w formie hybrydowej, część uczestników zgromadziła się w sali, z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarno-epidemiologicznych, a reszta uczestników miała możliwość wysłuchania oraz zaprezentowania referatów on-line. Podczas konferencji zabrało głos blisko dwudziestu prelegentów, jak również przedstawiono ponad dwadzieścia posterów z dziesięciu ośrodków naukowych.

Uczestnicy konferencji, poza przedstawicielami Akademii, reprezentowali różne jednostki naukowe m.in.: Lviv National Agrarian University, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Państwową Wyższą Szkołę w Wałbrzych, Uniwersytet Szczeciński, Politechnikę Częstochowską, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Akademię Morską w Szczecinie, Zakład Fizyki Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. W obradach uczestniczyli ponadto przedstawiciele różnych podmiotów gospodarczych zainteresowanych technologiami przyszłości m. in. SIMP Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, Lubuski Klaster Metalowy, I.M.C. Engineering Poland sp. z o.o., PUH TEST Ryszard Bartz, METSAN, SE Bordnetze Polska sp. z o.o., BD Polska Sp z o.o., Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wielkopolskim.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Pani Dziekan Wydziału Technicznego AJP Aleksandra Radomska–Zalas, która przedstawiła strukturę Wydziału Technicznego oraz założenia i cele konferencji. Następnie Pan Józef Kruczkowski Dyrektor Regionalnego Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, przedstawił temat pt. Misja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.

Obrady podzielono na trzy sesje naukowe, których moderatorami byli: Aneta Jakubus i Andrzej Perec. Pierwsza sesja dotyczyła kierunków zmian w branży energetycznej, w której zostały wygłoszone referaty przez: Panią Aleksandrę Jankowską pt.: Rozwój OZE w województwie lubuskim, Pana Piotra Banaszkiewicza pt.: Rozwój produkcji energii odnawialnej w województwie lubuskim na tle Polski w latach 2005-2019, Roberta Barskiego pt.: Rozproszone magazyny energii a elektromobilność, Stanisława Rawickiego pt.: Nowoczesne silniki elektryczne o zmniejszonym zużyciu energii i obniżonym poziomie drgań; Andrzeja Wawszczaka pt.: Układy parowe wysokosprawnej kogeneracji rozproszonej; oraz Współpraca małej turbiny gazowej z odnawialnymi źródłami energii; Ryszarda Koniecznego pt.: Techniczna rekultywacja wód powierzchniowych z wykorzystaniem energii wody; oraz S. Syrotyuk pt.: Theoretical, Computer and Natural Research of Biaxial Microcontroller Solar Tracking Photoelectric System with Planar Concentrators.

Drugim obszarem wystąpień były nowoczesne technologie w informatyce, która obejmowały wystąpienia Pana Jarosława Nadobnika pt.: Wykorzystanie wybranych urządzeń elektronicznych (Wearables) do pomiaru aktywności fizycznej i snu; Roberta Barskiego pt.: Algorytm szacowania zasięgu pojazdu elektrycznego; Łukasza Lemieszewskiego pt.: Detekcja spoofingu i jammingu na podstawie analizy spektrum sygnału GNSS; Grzegorza Kszywoszyji pt.: Wdrażanie nowych metod cyfrowego przetwarzania sygnałów w systemach wbudowanych oraz M. Grzędzielski pt.: Algorytmy detekcji światła i automatyczna kalibracja kamery Raspberry Pi w zastosowaniu do monitoringu oświetlenia miejskiego.

Trzeci, i ostatni obszar dotyczył inżynierii wytwarzania i konstrukcje maszyn, w której zostały wygłoszone referaty przez: Grzegorza Szwengiera pt.: Doświadczalna identyfikacja fizycznych parametrów modeli połączeń prowadnicowych maszyn; Bartosza Daszkowskiego pt.: Wpływ materiału dodatkowego na własności mechaniczne złączy spawanych wykonanych metodami saw i hpw na przykładzie wysokowytrzymałych stali; Łukasza Chrobaka pt: Metodyka pomiarów wielkogabarytowych konstrukcji stalowych przy wykorzystaniu mobilnych systemów współrzędnościowych oraz P. Puzio, M. Rynkiewicza pt.: Aktywny pomiar tlenku węgla w silnikach.

Sesja posterowa cieszyła się dużym zainteresowaniem, zarówno słuchaczy jak i prelegentów. Zostały przestawione następujące referaty w postaci plakatu:

 • Tołpa, A. Wróblewska: Electricity Generation from Biomass using a Microbial Fuel Cells
 • Bieda, P. Miądlicki, A. Wróblewska: Wpływ rodzaju rozpuszczalnika na epoksydację alkoholi allilowych na katalizatorze tytanowo-silikalitowym Ti-MWW
 • Jakubus, J. Kostrzewa, K. Orywał,: Energia wytwarzana z odnawialnych źródeł w Polsce na tle krajów europejskich w ostatnim 10-leciu
 • Tołpa, A. Wróblewska: Wood Biomass as a Source of Electric Energy
 • Stefanowicz: Zastosowanie skanera XRF w pomiarach materiałowych łopatek turbin gazowych
 • Kostrzewa, A. Jakubus: Identyfikacja problemu smogu w Szczecinie, Koszalinie, Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze.
 • Dubicki, A. Czyżewski, A.W. Morawski, E. Kusiak – Nejman: Wpływ jonów i nanocząstek srebra i miedzi na transfer nośników ładunku w modyfikowanych półprzewodnikach na bazie TiO2.
 • Rawicki, J. Podhajecki: Silnik bezszczotkowy prądu stałego BLDC jako przykład energooszczędnego napędu elektrycznego.
 • S. Soiński, A. Jakubus: Zmiany w produkcji odlewów ze stopów żelaza w XXI wieku w Polsce i na świecie.
 • Jasińska, G. Stradomski: Wpływ wybranych parametrów procesu nagniatania staliwa duplex typu GX2CrNiMoN22-5-3 na chropowatość powierzchni.
 • Kacalak, R. Różański: Porównanie sumarycznej oceny zdolności klasyfikacyjnej wybranych parametrów charakteryzujących powierzchnie techniczne przy różnych podejściach do metody normalizacji.
 • Dembiczak, D.Rydz: Analiza numeryczna procesu walcowania blach bimetalowych trójwarstwowych AlMg-Al-Cu
 • Gordon, P. Mazurek: Zastosowanie emisji akustycznej do diagnostyki tranzystorów IGBT w warunkach pracy ciągłej.
 • Kostrzewa, A. Jakubus, K. Jezierska: Oddziaływanie promieniowania jonizującego na materię.
 • Ochin: Luki w pozycjonowaniu dronów podwodnych zorientowanych na LNSS — Lokalne Systemy Nawigacji Satelitarnej.
 • Kawecka, K. Lewandowski: Sterowanie procesami powtarzalnymi z wykorzystaniem platformy sprzętowej Arduino.
 • Andrzejewski, K. Krzywicki, W. Zając, E. Kawecka: Wsparcie pracy inżyniera automatyka w nowoczesnym środowisku TIA Portal v16.
 • Perec, A. Radomska – Zalas: Wielokryterialna optymalizacja parametrów obróbki wysokociśnieniową strugą wodno – ścierną przy użyciu metody Entropy – VIKOR.
 • Perec: Ciecie wysokociśnieniową strugą wody pod ciśnieniem ponad 1000MPa.
 • Krakowiak: Reguły biznesowe w projektowaniu baz danych.
 • Jezierska: Knoop and Vickers Microhardness Measurements of Tooth Tissue
 • Radomska – Zalas, J. Becker, A. Perec: Metody sztucznej inteligencji
 • Kowalski: Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii poprzez inteligentne sieci energetyczne.

Tegoroczna konferencja pozwoliła na wymianę poglądów między przedstawicielami środowisk naukowych oraz podmiotów gospodarczych. W trakcie jak i po zakończeniu konferencji podkreślono wysoki poziom merytoryczny wygłoszonych referatów, a także panującą atmosferę podczas całego pobytu na konferencji. Mamy nadzieję, że nasza konferencja umożliwiła lepsze poznanie nowoczesnych technologii występujących w energetyce, informatyce, inżynierii wytwarzania oraz w budowie maszyn. Dziękujemy Państwu za uczestnictwo w konferencji.

Przypominamy, iż warunkiem publikacje w monografii jest przygotowanie referatu zgodnie z wymogami edytorskimi. Ostateczny termin przesyłania referatów to 20.11.2020. Po tym terminie nie będą przyjmowane referaty. Wraz z przesłanym referatem należy przesłać również oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich.