Referaty przedstawione w postaci plakatu na konferencji "Technologie przyszłości":

 • Tołpa, A. Wróblewska: Electricity Generation from Biomass using a Microbial Fuel Cells Pobierz
 • Bieda, P. Miądlicki, A. Wróblewska: Wpływ rodzaju rozpuszczalnika na epoksydację alkoholi allilowych na katalizatorze tytanowo-silikalitowym Ti-MWW Pobierz
 • Jakubus, J. Kostrzewa, K. Orywał,: Energia wytwarzana z odnawialnych źródeł w Polsce na tle krajów europejskich w ostatnim 10-leciu Pobierz
 • Tołpa, A. Wróblewska: Wood Biomass as a Source of Electric Energy Pobierz
 • Stefanowicz: Zastosowanie skanera XRF w pomiarach materiałowych łopatek turbin gazowych Pobierz
 • Kostrzewa, A. Jakubus: Identyfikacja problemu smogu w Szczecinie, Koszalinie, Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze. Pobierz
 • Dubicki, A. Czyżewski, A.W. Morawski, E. Kusiak – Nejman: Wpływ jonów i nanocząstek srebra i miedzi na transfer nośników ładunku w modyfikowanych półprzewodnikach na bazie TiO2Pobierz
 • Rawicki, J. Podhajecki: Silnik bezszczotkowy prądu stałego BLDC jako przykład energooszczędnego napędu elektrycznego. Pobierz
 • S. Soiński, A. Jakubus: Zmiany w produkcji odlewów ze stopów żelaza w XXI wieku w Polsce i na świecie. Pobierz
 • Jasińska, G. Stradomski: Wpływ wybranych parametrów procesu nagniatania staliwa duplex typu GX2CrNiMoN22-5-3 na chropowatość powierzchni. Pobierz
 • Kacalak, R. Różański: Porównanie sumarycznej oceny zdolności klasyfikacyjnej wybranych parametrów charakteryzujących powierzchnie techniczne przy różnych podejściach do metody normalizacji. Pobierz
 • Dembiczak, D.Rydz: Analiza numeryczna procesu walcowania blach bimetalowych trójwarstwowych AlMg-Al-Cu Pobierz
 • Gordon, P. Mazurek: Zastosowanie emisji akustycznej do diagnostyki tranzystorów IGBT w warunkach pracy ciągłej. Pobierz
 • Kostrzewa, A. Jakubus, K. Jezierska: Oddziaływanie promieniowania jonizującego na materię. Pobierz
 • Ochin: Luki w pozycjonowaniu dronów podwodnych zorientowanych na LNSS — Lokalne Systemy Nawigacji Satelitarnej. Pobierz
 • Kawecka, K. Lewandowski: Sterowanie procesami powtarzalnymi z wykorzystaniem platformy sprzętowej Arduino. Pobierz
 • Andrzejewski, K. Krzywicki, W. Zając, E. Kawecka: Wsparcie pracy inżyniera automatyka w nowoczesnym środowisku TIA Portal v16. Pobierz
 • Perec, A. Radomska – Zalas: Wielokryterialna optymalizacja parametrów obróbki wysokociśnieniową strugą wodno – ścierną przy użyciu metody Entropy – VIKOR. Pobierz
 • Perec: Ciecie wysokociśnieniową strugą wody pod ciśnieniem ponad 1000MPa. Pobierz
 • Krakowiak: Reguły biznesowe w projektowaniu baz danych. Pobierz
 • Jezierska: Knoop and Vickers Microhardness Measurements of Tooth Tissue Pobierz
 • Radomska – Zalas, J. Becker, A. Perec: Metody sztucznej inteligencji Pobierz
 • Kowalski: Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii poprzez inteligentne sieci energetyczne. Pobierz