Przy Wydziale Technicznym funkcjonuje "Laboratorium środowiskowe", w ramach którego działa czternaście laboratoriów:

 1. Laboratorium Systemów Produkcyjnych,
 2. Laboratorium Diagnostyki Maszyn i Urządzeń,
 3. Laboratorium Automatyki i Robotyki,
 4. Laboratorium Technik CNC,
 5. Laboratorium Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów,
 6. Laboratorium Podstaw Konstrukcji Maszyn,
 7. Laboratorium Termodynamiki i Mechaniki Płynów,
 8. Laboratorium Inżynierii Materiałowej,
 9. Laboratorium Inżynierii Jakości,
 10. Laboratorium Modelowania i Nadzorowania Procesów,
 11. Laboratorium Podstaw Elektroniki i Elektrotechniki,
 12. Laboratorium Technik 3D,
 13. Laboratorium Mechatroniki,
 14. Laboratorium Fizyko-Chemiczne