ROK I. PROGRAM STUDIÓW - kierunek: informatyka 2019-2023

Program Informatyka 2019-2023 S

Program Informatyka 2019-2023 NS

 Przedmioty podstawowe

Przedmioty kierunkowe

Moduł obieralny 1

Moduł obieralny 2

Moduł obieralny 3

Dyplomowanie

ROK II. PROGRAM STUDIÓW - kierunek: informatyka 2018-2022

Program Informatyka 2018-2022 S

Program Informatyka 2018-2022 NS

karty przedmiotów, studia stacjonarne i niestacjonarne

 A. katalog przedmiotów podstawowych 2018-2022

 B. Katalog przedmiotów kierunkowych 2018-2022

C. katalog przedmiotów specjalnościowych 2018-2022

C. katalog przedmiotów specjalnościowych PiESK 2018-2022

C. katalog przedmiotów specjalnościowych TA 2018-2022

Moduły uzupełniające 2018-2022

 

ROK III. PROGRAM STUDIÓW - kierunek: informatyka 2017-2021

Program Informatyka 2017-2021 S

Program Informatyka 2017-2021 NS

karty przedmiotów, studia stacjonarne i niestacjonarne

Pobierz plik (01.katalog informatyka 2017-2021.pdf) katalog informatyka 2017-2021.pdf

 

ROK IV. PROGRAM STUDIÓW - kierunek: informatyka 2016-2020

Program Informatyka 2016-2020 S

Program Informatyka 2016-2020 NS

karty przedmiotów, studia stacjonarne

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, informatyka niestacjonarne 2015-2019.pdf) A. Przedmioty podstawowe, informatyka stacjonarne 2016-2020.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, informatyka niestacjonarne 2015-2019.pdf) B. Przedmioty kierunkowe, informatyka stacjonarne 2016-2020.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, informatyka niestacjonarne 2015-2019.pdf) C1. Przedmioty specjalnościowe, informatyka stacjonarne 2016-2020.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, informatyka niestacjonarne 2015-2019.pdf) C2. Przedmioty specjalnościowe, informatyka stacjonarne 2016-2020.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, informatyka niestacjonarne 2015-2019.pdf) C3. Przedmioty specjalnościowe, informatyka stacjonarne 2016-2020.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, informatyka niestacjonarne 2016-2020.pdf) D. Dyplomowanie i praktyka, informatyka stacjonarne 2016-2020.pdf

karty przedmiotów, studia niestacjonarne

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, informatyka niestacjonarne 2015-2019.pdf) A. Przedmioty podstawowe, informatyka niestacjonarne 2016-2020.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, informatyka niestacjonarne 2015-2019.pdf) B. Przedmioty kierunkowe, informatyka niestacjonarne 2016-2020.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, informatyka niestacjonarne 2015-2019.pdf) C1. Przedmioty specjalnościowe, informatyka niestacjonarne 2016-2020.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, informatyka niestacjonarne 2015-2019.pdf) C2. Przedmioty specjalnościowe, informatyka niestacjonarne 2016-2020.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, informatyka niestacjonarne 2015-2019.pdf) C3. Przedmioty specjalnościowe, informatyka niestacjonarne 2016-2020.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, informatyka niestacjonarne 2015-2019.pdf) D. Dyplomowanie i praktyka, informatyka niestacjonarne 2016-2020.pdf