ROK I. PROGRAM STUDIÓW - kierunek: energetyka 2019-2023

Program Energetyka 2019-2023 S

Program Energetyka 2019-2023 NS

Przedmioty podstawowe

Przedmioty kierunkowe

Moduł obieralny 1

Moduł obieralny 2

Dyplomowanie

ROK II. PROGRAM STUDIÓW - kierunek: energetyka 2018-2022

Program Energetyka 2018-2022 S

Program Energetyka 2018-2022 NS

KARTY PRZEDMIOTÓW

A. Energetyka A 2018-22.pdf

B. Energetyka B 2018-22.pdf

C1. Energetyka C1 2018-22.pdf

C2. Energetyka C2 2018-22.pdf

D1. Energetyka D1 2018-22.pdf

D2. Energetyka D2 2018-22.pdf

E. dyplomowanie i praktyka 2018-2022

 

ROK III. PROGRAM STUDIÓW - kierunek: energetyka 2017-2021

Program Energetyka 2017-2021 S

Program Energetyka 2017-2021 NS

STUDIA STACJONARNE 

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, energetyka 2015-2019 NS.pdf) A. Przedmioty podstawowe, energetyka 2017-2021 st.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, energetyka 2015-2019 NS.pdf) B. Przedmioty kierunkowe, energetyka 2017-2021 st.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, energetyka 2015-2019 NS.pdf) C1. Przedmioty specjalnościowe, energetyka 2017-2021 st.pdf

Pobierz plik (C2. Przedmioty specjalnościowe, energetyka 2016-2020 st.pdf) C2. Przedmioty specjalnościowe, energetyka 2017-2021 st.pdf

Pobierz plik (C1. Przedmioty specjalnościowe, energetyka 2016-2020 ns.pdf) D. Dyplomowanie i praktyka, energetyka 2017-2021 st.pdf

STUDIA NIESTACJONARNE

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, energetyka 2015-2019 NS.pdf) A. Przedmioty podstawowe, energetyka 2017-2021 ns.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, energetyka 2015-2019 NS.pdf) B. Przedmioty kierunkowe, energetyka 2017-2021 ns.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, energetyka 2015-2019 NS.pdf) C1. Przedmioty specjalnościowe, energetyka 2017-2021 ns.pdf

Pobierz plik (C2. Przedmioty specjalnościowe, energetyka 2016-2020 ns.pdf) C2. Przedmioty specjalnościowe, energetyka 2017-2021 ns.pdf

Pobierz plik (C2. Przedmioty specjalnościowe, energetyka 2016-2020 st.pdf) D. Dyplomowanie i praktyka, energetyka 2017-2021 ns.pdf

 

ROK IV. PROGRAM STUDIÓW - kierunek: energetyka 2016-2020

Program Energetyka 2016-2020 S

Program Energetyka 2016-2020 NS

STUDIA STACJONARNE

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, energetyka 2015-2019 NS.pdf) A. Przedmioty podstawowe, energetyka 2016-2020 st.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, energetyka 2015-2019 NS.pdf) B. Przedmioty kierunkowe, energetyka 2016-2020 st.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, energetyka 2015-2019 NS.pdf) C1. Przedmioty specjalnościowe, energetyka 2016-2020 st.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, energetyka 2015-2019 NS.pdf) C2. Przedmioty specjalnościowe, energetyka 2016-2020 st.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, energetyka 2015-2019 NS.pdf) D. Moduł do wyboru, energetyka 2016-2020 st.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, energetyka 2015-2019 NS.pdf) E. Dyplomowanie i praktyka, energetyka 2016-2020 st.pdf

STUDIA NIESTACJONARNE

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, energetyka 2015-2019 NS.pdf) A. Przedmioty podstawowe, energetyka 2016-2020 ns.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, energetyka 2015-2019 NS.pdf) B. Przedmioty kierunkowe, energetyka 2016-2020 ns.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, energetyka 2015-2019 NS.pdf) C1. Przedmioty specjalnościowe, energetyka 2016-2020 ns.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, energetyka 2015-2019 NS.pdf) C2. Przedmioty specjalnościowe, energetyka 2016-2020 ns.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, energetyka 2015-2019 NS.pdf) D. Moduł do wyboru, energetyka 2016-2020 ns.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, energetyka 2015-2019 NS.pdf) E. Dyplomowanie i praktyka, energetyka 2016-2020 ns.pdf