Kierunek Mechanika i budowa maszyn studia I i II stopnia o profilu praktycznym

Rok akademicki 2020/2021

1. Raport samooceny

2. Uchwała Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej