ROK I . PROGRAM STUDIÓW - kierunek: mechanika i budowa maszyn 2019-2023

Program Mechanika i budowa maszyn 2019-2023 S

Program Mechanika i budowa maszyn 2019-2023 NS

 Przedmioty podstawowe

Przedmioty kierunkowe

Moduł obieralny 1

Moduł obieralny 2

Moduł obieralny 3

 

ROK II. PROGRAM STUDIÓW - kierunek: mechanika i budowa maszyn 2018-2022

Program Mechanika i budowa maszyn 2018-2022 S
 

ROK III. PROGRAM STUDIÓW - kierunek: mechanika i budowa maszyn 2017-2021

Program Mechanika i budowa maszyn 2017-2021 S

Program Mechanika i budowa maszyn 2017-2021 NS

karty przedmiotów, studia stacjonarne i niestacjonarne 

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf) A.Przedmioty podstawowe Mechanika i budowa maszyn 2017-2021.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf) B.Przedmioty kierunkowe, mechaniak i budowa maszyn 2017-2021.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf) C.1.Przedmioty specjalnościowe, mechanika i budpwa maszyn 2017-2021.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf) C.2.Przedmioty specjalnościowe, mechanika i budowa maszyn 2017-2021.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf) C.3.Przedmioty specjalnościowe, mechanika i budowa maszyn 2017-2021.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2015-2019 NS.pdf) C.4.Przedmioty specjalnościowe, mechanika i budowa maszyn 2017-2021.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf) D.Dylomowanie i praktyka.pdf

 

ROK IV. PROGRAM STUDIÓW - kierunek: mechanika i budowa maszyn 2016-2020

Program Mechanika i budowa maszyn 2016-2020 S

Program Mechanika i budowa maszyn 2016-2020 NS

karty przedmiotów, studia stacjonarne

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf) A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2016-2020 st.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf) B. Przedmioty kierunkowe, mechanika i budowa maszyn 2016-2020 st.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf) C1. Przedmioty specjalnościowe, mechanika i budowa maszyn 2016-2020 st.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf) C2. Przedmioty specjalnościowe, mechanika i budowa maszyn 2016-2020 st.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf) C3. Przedmioty specjalnościowe, mechanika i budowa maszyn 2016-2020 st.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf) E. Dyplomowanie i praktyka, mechanika i budowa maszyn 2016-2020 st.pdf

 karty przedmiotów, studia niestacjonarne

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf) A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2016-2020 ns.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf) B. Przedmioty kierunkowe, mechanika i budowa maszyn 2016-2020 ns.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf) C1. Przedmioty specjalnościowe, mechanika i budowa maszyn 2016-2020 ns.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf) C2. Przedmioty specjalnościowe, mechanika i budowa maszyn 2016-2020 ns.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf) C3. Przedmioty specjalnościowe, mechanika i budowa maszyn 2016-2020 ns.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, mechanika i budowa maszyn 2014-2018.pdf) E. Dyplomowanie i praktyka, mechanika i budowa maszyn 2016-2020 ns.pdf