ROK I. PROGRAM STUDIÓW - kierunek: inżynieria bezpieczeństwa 2019-2023

Program Inżynieria bezpieczeństwa 2019-2023 S
 
Program Inżynieria bezpieczeństwa 2019-2023 NS

 

ROK II. PROGRAM STUDIÓW - kierunek: inżynieria bezpieczeństwa 2018-2022

 Program Inżynieria bezpieczeństwa 2018-2022 S

Program Inżynieria bezpieczeństwa 2018-2022 NS

 karty przedmiotów, studia stacjoanrne i niestacjoanrne

A. katalog przedmiotów podstawowych 2018-2022

B. katalog przedmiotów kierunkowych 2018-2022

C. katalog przedmiotów specjalnościowych 2018-2022

katalog przedmiotów do wyboru

  

ROK III. PROGRAM STUDIÓW - kierunek: inżynieria bezpieczeństwa 2017-2021

Pobierz plik (1. plan studiów Inżynieria bezpieczeństwa ST 2017-2021.xlsx) Inzynieria bezpieczeństwa S 2017-2021

Pobierz plik (1. plan studiów Inżynieria bezpieczeństwa NS 2017-2021.xlsx) Inżynieria bezpieczeństwa NS 2017-2021

karty przedmiotów, studia stacjonarne i niestacjonarne

Pobierz plik (A. katalog przedmiotów podstawowych 2017-2021.pdf) A. katalog przedmiotów podstawowych 2017-2021.pdf

Pobierz plik (B. katalog przedmiotów kierunkowych 2017-2021.pdf) B. katalog przedmiotów kierunkowych 2017-2021.pdf

Pobierz plik (C1.Katalog przedmiotów specjalnościowych_BMSP 2017.pdf) C1.Katalog przedmiotów specjalnościowych_BMSP 2017-2021.pdf

Pobierz plik (C2. katalog przedmiotów specjalnościowych_BSI 2017.pdf) C2. katalog przedmiotów specjalnościowych_BSI 2017-2021.pdf

Pobierz plik (C3. katalog przedmiotów specjalnościowych_BHP 2017.pdf) C3. katalog przedmiotów specjalnościowych_BHP 2017-2021.pdf

Pobierz plik (D. katalog _Dyplomowanie i praktyka 2017.pdf) D. katalog _Dyplomowanie i praktyka 2017-2021.pdf

 

ROK IV. PROGRAM STUDIÓW - kierunek: inżynieria bezpieczeństwa 2016-2020

Program Inżynieria bezpieczeństwa 2016-2021 S

Program Inżynieria bezpieczeństwa 2016-2021 NS

karty przedmiotów, studia stacjonarne

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, inżynieria bezpieczeństwa 2014-2018.pdf)  A. Przedmioty podstawowe, inzynieria bezpieczeństwa 2016-2020 ST.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, inżynieria bezpieczeństwa 2014-2018.pdf)  B. Przedmioty kierunkowe, inzynieria bezpieczeństwa 2016-2020 ST.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, inżynieria bezpieczeństwa 2014-2018.pdf)  C1. Przedmioty specjalnościowe, bezpieczeństwo maszyn, urządzeń i systemów przemysłowych 2016-2020 ST.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, inżynieria bezpieczeństwa 2014-2018.pdf) C2. Przedmioty specjalnościowe, bezpieczeństwo systemów informatycznych 2016-2020 ST.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, inżynieria bezpieczeństwa 2014-2018.pdf)  C3. Przedmioty specjalnościowe, inżynieria bezpieczeństwa i higieny pracy 2016-2020 ST.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, inżynieria bezpieczeństwa 2014-2018.pdf) D1. Moduł do wyboru, Zagrożenia bezpieczeństwa osobistego 2016-2020 ST.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, inżynieria bezpieczeństwa 2014-2018.pdf) D2. Moduł do wyboru, Technologie komunikacji 2016-2020 ST.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, inżynieria bezpieczeństwa 2014-2018.pdf) D3. Moduł do wyboru, Metodyka badań inżynierskich 2016-2020 ST.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, inżynieria bezpieczeństwa 2014-2018.pdf) E. Dyplomowanie i praktyka, inzynieria bezpieczeństwa 2016-2020 ST.pdf

karty przedmiotów, studia niestacjonarne

 Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, inżynieria bezpieczeństwa 2014-2018.pdf) A. Przedmioty podstawowe, inzynieria bezpieczeństwa 2016-2020 NS.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, inżynieria bezpieczeństwa 2014-2018.pdf) B. Przedmioty kierunkowe, inzynieria bezpieczeństwa 2016-2020 NS.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, inżynieria bezpieczeństwa 2014-2018.pdf) C1. Przedmioty specjalnościowe, bezpieczeństwo maszyn, urządzeń i systemów przemysłowych 2016-2020 NS.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, inżynieria bezpieczeństwa 2014-2018.pdf) C2. Przedmioty specjalnościowe, bezpieczeństwo systemów informatycznych 2016-2020 NS.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, inżynieria bezpieczeństwa 2014-2018.pdf) C3. Przedmioty specjalnościowe, inżynieria bezpieczeństwa i higieny pracy 2016-2020 NS.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, inżynieria bezpieczeństwa 2014-2018.pdf) D1. Moduł do wyboru, Zagrożenia bezpieczeństwa osobistego 2016-2020 NS.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, inżynieria bezpieczeństwa 2014-2018.pdf) D2. Moduł do wyboru, Technologie komunikacji 2016-2020 NS.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, inżynieria bezpieczeństwa 2014-2018.pdf) D3. Moduł do wyboru, Metodyka badań inżynierskich 2016-2020 NS.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, inżynieria bezpieczeństwa 2014-2018.pdf)D4. Moduł do wyboru, Zagrożenia bezpieczeństwa w sieciach 2016-2020 NS.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe, inżynieria bezpieczeństwa 2014-2018.pdf) E. Dyplomowanie i praktyka, inzynieria bezpieczeństwa 2016-2020 NS.pdf