pobrane 10 grudnia 2021r. w sali 301 budynku nr 6, Wydziału Technicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się zebranie Komisji Inżynierii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu.  Zebranie otworzył Przewodniczący Komisji Inżynierii Powierzchni, Pan profesor dr hab. inż. Tadeusz Zaborowski, który rozpoczął zaprezentowaniem monografii pt. „Teoretyczne i doświadczalne podstawy doboru zbioru parametrów do oceny właściwości geometrycznych powierzchni wytwarzanych różnymi metodami” autorstwa prof. dr hab. inż. Wojciecha Kacalaka oraz dra Rafała Różańskiego, wydanej przez Polską Akademię Nauk.

Podczas zebrania odbyły się wystąpienia tematyczne pracowników Wydziału Technicznego Akademii:

mgra inż. Piotra Puzio, dra hab. inż. Ryszarda Wójcika z tematami:

Dobór właściwości materiałów konstrukcyjnych z wykorzystaniem map Ashby’ego,

oraz

Zastosowanie systemu komputerowego wspomagania doboru i projektowania materiałów konstrukcyjnych CAMS-CADM na przykładzie doboru materiału na struktury nośne pojazdów samochodowych.

Następnie dr inż. Andrzej Perec z tematem: Zastosowanie analizy DFA w optymalizacji wielokryterialnej procesu przecinania wysokociśnieniową strugą wodnościerną.

20211210 111548 v120211210 114453 v120211210 121253 v120211210 111525 v1

20211210 123923 v1

20211210 1216510