Informujemy, że student Wydziału Technicznego może ubiegać się o stypendium naukowe  z Funduszu Stypendialnego Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji w Gorzowie Wielkopolskim.

Wniosek należy złożyć do 22.01.2022 w Zespole Dziekanatów.