W grudniu 2019 r. odbyły się ciekawe zajęcia laboratoryjne dla studentów I roku Mechaniki i Budowy Maszyn w Zakładzie METALKOLOR w Witnicy z przedmiotu Podstawy Technik Wytwarzania. Studenci zapoznali się z techniką odlewania stopów aluminium, obróbką wiórową przedmiotów na obrabiarkach sterowanych numerycznie i pomiarami dokładności wykonania skomplikowanych odlewów na współrzędnościowej maszynie pomiarowej.

Właściciel Zakładu zapoznał również studentów z logistyką kontroli technicznej, gdyż wyniki wykonywanych pomiarów były internetowo przekazywane do zamawiającego produkty. Odbiór techniczny wyrobów dokonywał się więc u odbiorcy dostaw jeszcze przed ich transportem.