Dokumenty dotyczące regulaminu studiów:

Uchwała Senatu Nr 19/000/2019

Regulamin studiów