W połowie lipca 2019 r. grupa 40 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Baczynie oraz 40 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kłodawie zakończyła cykl zajęć w ramach projektu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”, który Wydział Techniczny realizuje wspólnie z Edukacja Bez Barier – Fundacją Na Rzecz Rozwoju Edukacji w Polsce.

"Uniwersytet Młodego Odkrywcy" jest projektem realizowanym w ramach programu operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 nr umowyPOWR.03.01.00-00-U085/17-00 przez Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Edukacja Bez Barier - Fundacja Na Rzecz Rozwoju Edukacji w Polsce.