Od prawej logo Akademii im. Jakuba z Paradyża, logo Nauki dla społeczeństwa oraz klastra SinotaicW dniach 2-3 czerwca 2022 r. na Wydziale Technicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się pierwsze seminarium w ramach projektu „Generator Innowacji dla Przemysłu 4.0”. Projekt realizowany jest wspólnie przez Wydział Techniczny oraz Polski Klaster Internetu Rzeczy i Sztucznej Inteligencji. Celem projektu jest wsparcie procesów innowacyjności, a jest realizowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa". Czas trwania projektu to dwadzieścia cztery miesiące, a łączna wartość projektu to 1970750,00 zł

Uroczystego seminarium dokonała JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, a następnie Pani Iwona Olek wiceprezydent Gorzowa Wielkopolskiego. Głównym tematem spotkania było zaprezentowanie możliwości wsparcia przez Uczelnię transformacji technologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstw. Cele projektu wraz ze wskazaniem korzyści dla lokalnego biznesu omówiła Aleksandra Radomska-Zalas – Dziekan Wydziału Technicznego, a możliwe obszary współpracy w wystąpieniu „Polski Klaster IoT I AI SINOTAIC - platforma współpracy dla MŚP i JST” przedstawił Marek Ostafil z klastra SINOTAIC. Z kolei Artur Komolka reprezentujący firmę APP Consulting przedstawił wyzwania jakie stoją przez firmami, aby mogły dokonać transformacji cyfrowej związanej z Przemysłem 4.0. Pierwszy dzień spotkania zakończył się prezentacją możliwości generowania innowacji na Wydziale Technicznym, którą przedstawił dr inż. Robert Barski oraz wizytą w Laboratorium Technologicznym.

Drugi dzień poświęcony został innowacjom, a rozpoczął się od prezentacji Katarzyny Kozłowskiej z Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego w zakresie możliwości GOT w zakresie generowania innowacji w tym także oferty w tym zakresie inkubatora przedsiębiorczości. Z kolei przykład informatyzacji i jej wpływu na rozwój firmy zaprezentowała Małgorzata Pera z firmy Truly Work. Podczas spotkania możliwe było także pozyskanie wiedzy na temat tworzenia własnych startupów, którą przekazał Łukasz Żółciak z Klastra Sinotaic. Innowacyjność pracy magisterskiej przedstawił również absolwent Wydziału Technicznego Piotr Przybysz. W drugim dniu seminarium zaprezentowano innowacyjne rozwiązana z różnych stron naszego kraju, a prelegenci podzielili się doświadczeniami z tworzenia nowoczesnych rozwiązań oraz ich wpływie na transformację w kierunku Przemysłu 4.0.

Zdjęcie 1 JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska Raczyńska uroczyście otwiera seminariumZdjęcie 2 JM Rekotr prof dr hab. Elżbieta Skorupska Raczyńska uroczyście otwiera spotkanieZdjęcie 3 Przemówienie Wiceprezydent Gorzowa Iwony OlekZdjęcie 4 Marek Ostafil prezentuje możliwośći Polskiego Klastra Interentu Rzeczy i Sztucznej IntelignecjiZdjecie 5 Artur Komolka przedstawia wyzwania Przemysłu 4.0Zdjęcie 6 Łukasz Żółcik opowiada czym jest startupZdjęcie 7 Katarzyna Kozłowska przedstawia ofertę inkubatora przedsiębiorczości GOTZdjecie 8 Absolwent Wydziału Technicznego AJP Piotr Przybylski przedstawie innowację opisaną w pracy magisterskiejZdjęcie 9 Małgorzata Pera przedstawia innowację w firmie ProsupportZdjęcie 10 Dziekan Wydziału Technicznego dr inż. Aleksandra Radomska Zalas przedstawia cele projektu Generator Innowacji