Dziekan Wydziału Technicznego

dr hab. Jarosław Becker, prof. AJP
Pok. 113, blok 5
E-mail: jbecker@ajp.edu.pl
Tel. +48 95 72 79 536
Przyjęcia interesantów:
II tyg. piątek - godz. 10.30-12.00

Prodziekan Wydziału Technicznego

dr inż. Łukasz Lemieszewski
Pok. 113, blok 5
E-mail: llemieszewski@ajp.edu.pl
Tel. +48 95 72 79 536
Przyjęcia interesantów:
II tyg. piątek - godz. 10.30-12.00