DR INŻ. KAZIMIERZ KRZYWICKI

Stanowisko: adiunkt

 Zakres tematyki prowadzonych badań naukowych

 • Projektowanie i implementacja wbudowanych systemów rozproszonych

 • Modelowanie i synteza systemów sterowania cyfrowego

 • Internet of Things, Industry 4.0

 • Opracowano trzy nowe algorytmy minimalizacji wykorzystania zasobów sprzętowych układów FPGA dla automatów skończonych FSM (Mealy’ego).

 • Opracowanie algorytmu syntezy procesów współbieżnych dla wbudowanych systemów rozproszonych (algorytmów automatycznej dekompozycji i generowania kodu na poszczególne moduły końcowe systemu).

Publikacje naukowe

Wykaz publikacji

Inne działania

 • Grant służący rozwojowi młodych naukowców w latach 2014, 2015 i 2017 (Uniwersytet Zielonogórski)
 • Stypendium dla młodych naukowców – rok 2018 (Akademia im. Jakuba z Paradyża) 
 • Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Oddział Wielkopolski.

 • Wydziałowy koordynator ds. nauczania zdalnego.

 • Koordynator zespołu do sprawy promocji w Internecie i opieki informatycznej Wydziału Technicznego.

 • Nadzór i opieka nad laboratorium elektroniki na Wydziale Technicznym.

 • Członek Wydziałowego Zespołu do spraw programów kształcenia na kierunku Informatyka.

 • Członek Wydziałowego Zespołu do spraw promocji i organizacji pokazów.

 • Nadzór i opieka techniczna strony WWW Wydziału Technicznego.

 • Nadzór i opieka techniczna strony WWW Akademii.

 • Członek komitetu organizacyjnego konferencji naukowej Przemysł 4.0.