PROF. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ HANDKIEWICZ

Stanowisko: profesor

 Zakres tematyki prowadzonych badań naukowych

 Systemy eksperckie dla projektowania układów mikroelektronicznych.

Wykonywane zadania badawcze

1.     Opracowanie środowiska NANO-studio dla optymalizacji obwodów realizowalnych w standardowym cyfrowym procesie CMOS.

2.     Zaprojektowanie banku filtrów analizujących dla przetworników ADC.

3.     Opracowanie metody projektowania banku fitrów syntezujących IIR dla przetworników ADC.

Publikacje naukowe:

Wykaz publikacji

Inne działania

Ekspertyzy

Recenzja przy  nadawaniu tytułu profesora:

Ocena dorobku naukowego, organizacyjno-wdrożeniowego i dydaktycznego dra inż. Sławomira Kozieła w związku z postępowaniem Rady Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej o nadanie tytułu profesora, kwiecień 2018

 

Recenzent w komisji habilitacyjnej:

1.     nadanie stopnia dra hab. panu dr. inż. Krzysztofowi Nyce,  Wydział  Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, 16.12.2019

2.     nadanie stopnia dra hab. panu Tomaszowi Golonkowi,  Wydział  Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, 30 listopad 2018

 

Recenzent rozprawy doktorskiej:

nadanie stopnia dra panu mgr. inż. Radosławowi Basińskiemu,  Wydział  Elektryczny Politechniki Warszawskiej, 19.09.2019

 

Recenzent i członek komisji doktorskiej:

nadanie stopnia dra panu mgr. inż. Radosławowi Basińskiemu,  Wydział  Elektryczny Politechniki Warszawskiej, 19.09.2019

 

Recenzja monografii

Bartosz Kołaczkowski, DOBRA ZMIANA – CZY RZECZYWIŚCIE: ANALIZA I OCENA REFORM W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W LATACH 2015-2019, Wydawnictwo UAM, Poznań 2019,

 

Recenzje artykułów do czasopism

1.     Sensors (Electronics), kwiecień 2019,

2.     Scientific Journal of Gdynia Maritime University, lipiec 2018,

3.     Sensors, sierpień 2018,

4.     International Journal of Numerical Modelling, marzec 2017,

5.     IEEE Transactions on Very Large Scale Integration Systems, listopad 2017,

6.     IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, listopad 2017,

7.     International Journal of Circuit Theory and Applications, październik 2017

 

Recenzje artykułów na konferencje

MIXDES20, KKE20, MIXDES19, KKE19