DR INŻ. GRZEGORZ ANDRZEJEWSKI

Stanowisko: adiunkt

 Zakres tematyki prowadzonych badań naukowych

  • modelowanie i implementacja współbieżnych algorytmów sterowania w nowoczesnych systemach sterowania opartych na platformie TIA Portal,
  • algorytmy przetwarzania i rozpoznawania mikroskopowych obrazów powierzchni ściernic.
  • analiza możliwości implementacyjnych wybranych aspektów sterowania procesami współbieżnymi na platformie TIA Portal,
  • napisanie autorskiego programu do ekstrakcji ramek obrazu z sekwencji mikroskopowego strumienia video,
  • stworzenie algorytmu filtracji błędów obrazu,
  • stworzenie wstępnych algorytmów analizy obrazów bazujących na rozkładach histogramowych.

Publikacje naukowe

Wykaz publikacji

Inne działania

Współorganizacja konferencji Przemysł 4.0,

Członek Uczelnianego Zespołu ds. Przydziału Mieszkań

Członek Uczelnianej Komisji ds. Kadr i Postępowań Kwalifikacyjnych

Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

Członek Wydziałowego Zespołu ds. Programów Kształcenia na kier. Informatyka

Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Programów Kształcenia na kier. Mechanika i budowa maszyn