Wyposażenie:

 • system do diagnozowania maszyn wraz z układem do analizy drgań podłączany do komputera,
 • ręczny miernik wibracji drgań maszyn i diagnostyki łożysk,
 • zestaw akcesoriów do analizy uszkodzenia w łożyskach tocznych (pracujące prawidłowo i uszkodzone),
 • zestaw akcesoriów sprzęgła (pracujące prawidłowo i uszkodzone),
 • zestaw akcesoriów przekładni zębatych – uszkodzenia w przekładniach,
 • zestaw pomiarowy do określania stopnia sprawności przekładni,
 • regulacja rozmyta, dźwignia z kulką, układ regulacji rozmytej, płytka z kulką,
 • urządzenie do badań przekładni tokarek,
 • zestaw montażowy różnych rodzajów przekładni - zestaw do badania i praktycznego montażu przekładni zębatych, pasowych i przekładni ślimakowej,
 • układ diagnostyki napędów maszyn i urządzeń - w skład wyposażenia wchodzi: dwukierunkowy (dwuosiowy) czujnik pomiaru wibracji drgań i przemieszczeń wraz z oprogramowaniem, ręczny miernik wibracji i drgań, części maszyn dobre i uszkodzone takie jak: koła zębate, łożyska toczne, sprzęgła podatne (oponowe, Oldhmana z wkładką), tarcze z odważnikami,
 • moduł doświadczalny tarcia - moduł bazowy stanowiący podstawę do mocowania kolejnych modułów z zakresu testów trybologii, które umożliwiają badanie tarcia w ruchu posuwistym i toczeniu. Parametry systemu tribologicznych są zapisywane i oceniane. Urządzenie stanowi jednostkę podstawową dla serii modułów do eksperymentu w różnych obszarach tribologii. Stanowisko uzupełnione o moduł doświadczalny do badania tarcia kół oraz moduł optycznej analizy zjawisk elestohydrodynamicznych towarzyszących tarciu.

Działalność badawcza

Laboratorium wykorzystywane jest na potrzeby badania stanu technicznego części maszyn i urządzeń oraz stopnia ich degradacji. Prowadzone badania dotyczą:

 • drgań układu napędowego wynikających z niewyważenia elementów wirujących,
 • uszkodzeń w łożyskach tocznych i ślizgowych,
 • pracy sprzęgieł sztywnych i podatnych,
 • uszkodzeń w przekładniach mechanicznych m.in.: uszkodzenia zębów w kołach zębatych, uszkodzenia łożysk,
 • sprawności mechanicznej układów napędowych oraz ich diagnostyki,
 • wyznaczania współczynników tarcia dla różnych materiałów,
 • analizy zjawisk elestohydrodynamicznych.

Działalność dydaktyczna

Laboratorium umożliwia realizację programu kształcenia, szkoleń studentów
i inżynierów w zakresie oprogramowania oraz efektywnego wykorzystywania systemów diagnostycznych w nadzorowaniu stanu maszyn i urządzeń. Laboratorium zapewnia kształcenie z wykorzystaniem wielorakich systemów diagnostycznych, tak sprzętowych jak
i programowych, którego efektem będą umiejętności oceny stanu technicznego maszyn
i urządzeń. System bazowy do diagnozowania maszyn wraz z układem do analizy drgań umożliwia symulowanie określonych rodzajów uszkodzeń i badania ich wpływu na widmo drgań własnych badanego układu. Ważnym zadaniem jest określenie przyczyn rozwoju stanów niekorzystnych oraz formułowanie prognoz dotyczących zmian stanu i podejmowania decyzji dotyczących eksploatacji.