DR INŻ. MAGDALENA KRAKOWIAK

Stanowisko:  adiunkt

Zakres tematyki prowadzonych badań naukowych

  • optymalizacja budowy modeli semantycznych SERM

  • obsługa reguł biznesowych w projektowaniu baz danych

  • zastosowanie modeli SERM w projektowaniu mechanizmów programowania serwerów baz danych

Publikacje naukowe

 Wykaz publikacji

Inne działania

Opracowywany jest wniosek o utworzenie laboratorium do tworzenia i testowania generatorów modeli semantycznych baz danych oraz ich wykorzystania do mechanizmów programowania baz danych.