Wyposażenie:

 • stanowiska przekaźników programowalnych Moeller-Eaton,
 • stanowisko komory grzejnej - Składa się z komory grzejnej, urządzenia grzewczego, wentylatora, siłownika, czujników temperatury, czujników indukcyjnych, zasilacza sterownika PLC Siemens S7-1200 (CPU 1214C DC/DC/DC). Stanowisko zaprojektowane z myślą o prowadzeniu praktycznych zajęć dydaktycznych oraz prac badawczych wykorzystujących czujniki typu binarnego (indukcyjne) czujników analogowych (temperatury) oraz urządzeń wykonawczych (silnik, siłownik, grzałka). Na stanowisku można badać elementy układów regulacji,
 • stanowisko-model przenośnika taśmowego - Składa się m.in. z: modelu przenośnika taśmowego, układu sterującego napędem przenośnika (kierunek, prędkość), dwóch osobnych zestawów kontrolno-sterujących: klasy Siemens S7-300 , Moeller/Eaton klasy easy 819, zestawu czujników detekcji obiektu różnych typów, panelu przycisków sterujących. Stanowisko zostało zaprojektowane i wykonane z myślą o prowadzeniu prac dydaktyczno-badawczych w zakresie projektowania i realizacji algorytmów sterujących na liniach produkcyjnych. Istnieje możliwość połączenia stanowiska ze stanowiskiem robota przemysłowego celem rozszerzenia funkcjonalności,
 • zestaw elementów dla eksperymentów z podstaw hydrauliki, pozwalających zaprojektować i zbudować układ hydrauliczny wg specyfikacji, określić jego parametry,
 • robot o 6 stopniach swobody wykonujący zaprogramowane funkcje, wraz cyfrowy pulpitem symulacyjnym,
 • sterowanie z wykorzystaniem logiki rozmytej – dźwignia z kulką, model dźwigni z kulką jest przykładem kontroli zachowania układu w czasie rzeczywistym,
 • sterowanie z wykorzystaniem logiki rozmytej – płyta z kulką - to przykład liniowego, dwuwymiarowego układu rozmytego, będącego modelem słabo sprzężonego układu mechanicznego, zestawy eksperymentalne do podstaw pneumatyki, umożliwiające realizacje praktycznych zadań z wykorzystaniem pneumatycznych układów automatyki i sterowania, in. zapoznanie z:

- budową, działaniem i zastosowaniem siłowników,

- analizą obwodów, w tym realizacją funkcji logicznych,

- projektowaniem sieci sprężonego powietrza,

- podstawami techniki przełączeniowej i techniki obwodów,

- budową, działaniem i zastosowaniem czujników,

- zastosowaniem przetworników sygnału.

 • wielofunkcyjne stanowisko doświadczalne automatyki urządzeń odnawialnych źródeł energii - zestaw doświadczalny ma konstrukcję modułową, co usprawnia realizację określonych zadań; w składzie układu znajdują się m. in.:

- zasilacze, wzmacniacze, przetwornice napięcia,

- generatory i regulatory PWM,

- prostowniki i inwertery,

- maszyny prądu stałego i zmiennego,

- mierniki potrzebne do określania parametrów obwodów.

Działalność badawcza

Wielofunkcyjne wyposażenie laboratorium automatyki i robotyki służy do:

 • kompleksowego modelowania procesowego dla zadań sterowania automatycznego,
 • tworzenia aplikacji sterowania robotów i implementacji ich w rzeczywistych warunkach pracy,
 • kreowania sterowanych układów pneumatycznych i hydraulicznych,
 • budowania nadążnych układów regulacji,
 • automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych oraz technik wytwarzania,
 • algorytmizacji problemów regulacji i sterowania,
 • digitalizacji procesów i urządzeń w rozwiązywaniu bieżących problemów,
 • budowy i analizy rzeczywistych obiektów automatyki,
 • projektowania sterowanych układów napędowych,
 • badań i analizy charakterystyk odpowiedzi układów z czujnikami,
 • projektowania układów ze sterownikami PLC,
 • uruchamiania i modyfikacji programów sterowania układów regulacji.

Działalność dydaktyczna

Laboratorium zapewnia realizację programu kształcenia w zakresie sterowania obiektami technicznymi, projektowania, uruchamiania i obsługi mechatronicznych urządzeń w systemach pracy ciągłej jako procesów typowych dla wielu instalacji przemysłowych. Kształcenie w laboratorium zapewnia wykreowanie umiejętności efektywnego budowania systemów automatyki układów hydrauliki dla różnorodnych zadań w procesach przemysłowych, a zwłaszcza pomiarów zmiennych cech procesu, budowy torów pomiarowych, obsługi i doboru parametrów regulatorów przemysłowych, nadzoru i sterowania procesami z użyciem oprogramowania wizualizacyjnego. Dla prostych układów mechanicznych: belka, płaszczyzna, zestawy laboratorium wykorzystują elementy logiki rozmytej w ich sterowaniu. Laboratorium zapewnia realizację programu kształcenia i szkoleń studentów w zakresie zastosowań układów mechatronicznych z wykorzystaniem elementów sterowanych pneumatycznie oraz sterowników PLC. Użytkownicy poznają zasady działania i użytkowania różnego typu układów wykonując przewidziane programem ćwiczenia i zadania w zakresie budowy i działania układów sensoryki z różnego typu czujnikami, otrzymywania charakterystyk odpowiedzi układów z czujnikami, projektowania, budowy i działania układów sterowania PLC, uruchamiania i modyfikacji programów sterowania, projektowania, budowy i działania układów regulacji.  Dla szybko rozwijającego się obszaru zastosowań odnawialnych źródeł energii, ważnym jest poznanie przetwarzania i sterowania pozyskaną energią elektryczną co umożliwi wielofunkcyjny zestaw automatyki takich urządzeń.