DR INŻ. GRZEGORZ KRZYWOSZYJA

Stanowisko: wykładowca   

Zakres tematyki prowadzonych badań naukowych:

  • Poszukiwanie wiedzy w dźwiękach pszczół.

  • Opracowanie nowych metod cyfrowego przetwarzania sygnałów (CPS).

  • Ocena możliwości wdrażania opracowanych metod CPS w systemach wbudowanych.

  • Badanie wpływu obecności żywych owadów na transmitancję dźwięków w przestrzeni ula (rozrzuty widma rejestrowanych sygnałów).

  • Wykrywanie i rozpoznawanie bardzo słabych sygnałów dźwiękowych w obecności szumu kolorowego (dźwięki pojedynczej pszczoły w całej populacji rodziny pszczelej).

  • Analiza rozkładu temperatury z wykorzystaniem systemu wbudowanego z przestrzenną siecią termistorów.

  • Opracowanie metody CPS opartej na statystycznej ocenie podobieństwa rozkładów wartości próbek dźwięków. Wdrożenie metody w systemie wbudowanym (dotyczy rozwoju metody opublikowanej w roku 2018 o element detektora uwzględniającego zmiany widma szumu kolorowego tła).

  • Opracowanie nowej metody CPS przeznaczonej do wykrywania i rozpoznawania dźwięków matek pszczelich w zamkniętych komórkach woskowych w obecności rodziny pszczelej. Wdrożenie metody w prototypowym systemie wbudowanym. Przygotowana pełna treści artykułu.

  • Przygotowanie stanowisk do pomiarów przestrzennych temperatury. Prototypowanie przyrządu do pomiarów przestrzennych temperatury.

Publikacje naukowe

Wykaz publikacji

Inne działania

Konsultacje prowadzonych badań z naukowcami: Uniwersytetu Rolniczego im. Hugo Kołłątaja w Krakowie,  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytutu Ogrodnictwa Zakład Pszczelnictwa w Puławach. Przyjęcie roli recenzenta IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement.