Wyposażenie:

 • tokarka CNC EMCO Concept Turn 60,
 • Centrum frezarskie CNC EMCO Concept MILL 55,
 • pulpit operatorski podstawowy do tokarki / frezarki,
 • moduł klawiatury pulpitu sterownika np. SINUMERIK,
 • oprogramowanie sterujące SINUMERIK - toczenie, frezowanie,
 • oprogramowanie 3-wymiarowej grafiki CNC – toczenie, frezowanie,
 • multimedialne oprogramowanie do technik CNC,
 • zestaw komputerowo wspomaganego projektowania CAD.
 • zestaw CAM-wspomaganie komputerowe technik wytwarzania CAD/CAM/CNC.
 • stanowiska zintegrowanych systemów wytwarzania z robotem o 6 stopniach swobody.

Działalność badawcza

Prowadzone badania dotyczą:

 • kinematyki procesu toczenia i frezowania,
 • optymalizacji procesów obróbki ubytkowej,
 • analizy wpływu parametrów pracy urządzeń obróbki ubytkowej na dokładność geometryczną obrabianych przedmiotów,
 • tworzeniu programów sterujących obrabiarkami CNC bezpośrednio i pośrednio
 • analizy komunikacji obrabiarka – operator.

Działalność dydaktyczna

Laboratorium zapewnia realizację kształcenia w zakresie programowania, uruchamiania i obsługi sterowanych numerycznie urządzeń technologicznych, stanowiących podstawowe elementy współczesnych systemów technologicznych. Laboratorium umożliwia zdobycie umiejętności pozwalających na określanie metod zwiększania wydajności produkcji, podwyższania dokładności w procesach wytwarzania i jakości oraz obniżania kosztów produkcji.