DR INŻ. ŁUKASZ LEMIESZEWSKI

Stanowisko: adiunkt

Zakres tematyki prowadzonych badań naukowych

  • Bezpieczeństwo nawigacji satelitarnej.

Publikacje naukowe

Wykaz publikacji

Inne działania:

  • Opracowanie Opinii z dziedziny informatyki nr zlecenia KR RSD 28/2020 GO Komisariat Skwierzyna na podstawie art. 193 k. p. k (maj-lipiec 2020)

  • Wygłoszenie wykładu i przeprowadzenie warsztatu w SP nr 10. na temat cyberprzemocy z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu (w dniu 12.02.2020)