DR INŻ. PRZEMYSŁAW PLECKA

Stanowisko: Adiunkt

Zakres tematyki prowadzonych badań naukowych

Publikacje naukowe afiliowane na AJP

Wykaz publikacji

Inne działania