DR INŻ. ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS

Stanowisko: adiunkt

Zakres tematyki prowadzonych badań naukowych

 • Informatyczne wspomaganie optymalizacji procesów przemysłowych z uwzględnieniem automatyzacji procesów, przemysłowych zastosowań sztucznej inteligencji i systemów ekspertowych ora zastosowania systemów inteligentnych w przemysłowym Internecie rzeczy.
 •  Analiza dostępnych metod optymalizacyjnych i ich wpływu na proces optymalizacji procesów przemysłowych

Publikacje naukowe

Wykaz publikacji

Patenty, wdrożenia (złożone, otrzymane)

1.     Wdrożenie platformy analitycznej w ramach projektu B+R „Hybrydowy system inteligentnej oceny modeli prognostycznych”

2.     A. Wróblewska, A. Fajdek-Bieda, P. Miądlicki, A. Radomska-Zalas, "Sposób izomeryzacji geraniolu w obecności modyfikowanego haloizytu", Nr 522-41-1.

Inne działania

 1. Członek zespołu badawczego w projekcie B+R „Hybrydowy system inteligentnej oceny modeli prognostycznych”
 2. Kierownik zespołu badawczego w projekcie B+R „StreetLAIT – System zdalnej kontroli infrastruktury oświetleniowej z wykorzystaniem analizy obrazu i analityki predykcyjnej”  
 3. Złożony grant do Narodowego Centrum Nauki: „Budowa systemu informatycznego wspomagającego optymalizację wybranych procesów przemysłowych”, pozytywna ocena formalna, oczekuje na ocenę merytoryczną. 
 4. Złożony grant do Narodowego Centrum Nauki: „Budowa modelu komunikacji poziomej w zarządzaniu kryzysowym” negatywna ocena formalna, ponowne złożenie wniosku zaplanowano na czerwiec 2020
 5. Realizacja grantów Lubuskiego Kuratora Oświaty: Przygotowanie do wdrożenia nowej podstawy programowej z informatyki, Przygotowanie do wdrożenia nowej podstawy programowej z kształcenia zawodowego
 6. Od 2019 r. członek komisji konkursowej międzynarodowego konkursu dla młodych programistów „Gamifikacja i nauka programowania”
 7. Od 2017 r. ekspert ds. kształcenia zawodowego dla Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w ramach projektu "Zawodowcy w Gorzowie".
 8. Od 2017 z-ca przewodniczącego Lubuskiego Komitetu Olimpiady Wiedzy Technicznej
 9. W 2019 r. członek komisji konkursowej „Innowacyjne rozwiązania Smart Cities dla twojego miasta”
 10. Ukończenie studiów MBA, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, 09.2019 r.
 11. Kierownik Zakładu Systemów informatycznych i sieci komputerowych

  3.     Członek Uczelnianej Komisji Jakości

  4.     Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

  5.     Opracowanie i wdrożenie studiów dualnych na Wydziale Technicznym

  6.     Do 2019 r. członek Uczelnianej Komisji Budżetowej.

  7.     Opracowanie wspólnie z Wydziałowym Zespołem ds. jakości Kształcenia Wydziałowej Księgi Jakości.

  8.     Opracowanie wspólnie z Wydziałowym Zespołem ds. jakości Kształcenia Wydziałowego Programu Motywacyjnego.

  9.     Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Programów Kształcenia na kierunkach informatyka oraz automatyka i robotyka

  10.   Organizacja studiów dualnych

  11.   Opracowanie wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia kierunku automatyka i robotyka, Informatyka studia II stopnia, mechanika i budowa maszyn studia III stopnia

  12.   Opracowanie raportu samooceny dla kierunku energetyka, inżynieria bezpieczeństwa, informatyka, mechanika i budowa maszyn,

  13.   Współtworzenie wniosków o dofinansowanie:

  a.      „Kompleksowy program rozwoju AJP w Gorzowie Wielkopolskim = wysoka jakość kształcenia + wykwalifikowane kadry dla gospodarki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,

  b.     „Uniwersytet młodego odkrywcy”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,

  c.      „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców”, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

  d.     „Rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu w Gorzowie Wielkopolskim”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,

  e.      BD Polska – „Hybrydowy system integracji modeli prognostycznych” – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,  

  f.      BD Polska – „Street Light” – Lubuski Program Operacyjny.

  g.     "AKADEMIA 2.0" rozwój AJP w Gorzowie Wielkopolskim”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,

  h.     „Akademia ucznia i seniora - edukacja międzypokoleniowa na Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,

  i.      BD Polska – „E-pacjent” – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

  j.      „Grenzüberschreitende berufliche Gemeinschaft - Wissenschaft trifft Praxis. Beruflicher Austausch polnischer Studenten und deutscher Auszubildenden. Transgraniczne symbiozy zawodowe - nauka i praktyka. Zawodowa wymiana polskich studentów i niemieckich uczniów zawodowych”, Kooperationsprogramm INTERREG VA Brandenburg - Polen 2014-2020/ Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020.

  k.     „Hybrydowy system optymalizacji procesów przemysłowych”, Program Sonata, narodowe Centrum Nauki,

  l.      „Budowa modelu komunikacji poziomej w zarządzaniu kryzysowym”, Program OPUS, Narodowe centrum Nauki.

  m.    "PlatForma Doradcza GOT PNP jako katalizator innowacji i rozwoju lubuskich MŚP"

  n.     „Absolwent Akademii – Certyfikowany inżynier”

  o.     Dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i innych

  14.   Koordynowanie projektów.

  a.      „Modernizacja kształcenia zawodowego w gminie Witnica

  b.     „Zawodowcy w Gorzowie 2.0”

  c.      „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”

  15.   Organizacja wizyt studyjnych w firmach Gorzowa Wielkopolskiego i regionu

  16.   Organizacja wizyt firm z Gorzowa Wielkopolskiego i regionu na Wydziale Technicznym

  17.   Organizacja dnia techniki w ramach Tygodnia kultury europejskiej

  18.   Organizacja Dnia nowoczesnych technologii

  19.   Organizacja konferencji „Kierunki zmian branży energetycznej”, 2018, 2019

  20.   Organizacja konferencji „Nowoczesne technologie w Informatyce – Smart Cities”, 2019

  21.   Organizacja konferencji „Cywilizacyjne wyzwania informatyki- ochrona danych osobowych”, 2018

  22.   Organizacja konferencji „Cywilizacyjne wyzwania informatyki-nowoczesne technologie w nauczaniu”, 2017

  23.   Organizacja wykładów, warsztatów, imprez promujących nauki techniczne dla szkół średnich,

  24.   Organizacja konkursu „Programować każdy może”, 2017, 2018, 2019

  25.   Prowadzenie koła naukowego "TIK" z zakresu programowania obiektowego (mi in. tworzenie projektów, dodatkowe konsultacje).

  26.   Wspólnie ze studentami udział w projekcie "Job Starter-łączymy z rynkiem pracy". Koordynator działań Wydziału w ramach projektu Job Starter, którego celem jest łączenie studentów z rynkiem pracy.

  27.   Wyjazdy ze studentami do uczelni w Wildau oraz Stralsund (Niemcy). Realizacja wspólnie ze studentami Wydziału Technicznego oraz Technische Fachochschule Wildau założeń projektu „AntyAmazon”.

  28.   Organizacja praktyk i staży dla studentów Wydziału w firmach województwa lubuskiego oraz zachodniopomorskiego.

  29.   Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uczelni, która owocuje staży oraz zatrudnianiem studentów i absolwentów Wydziału Technicznego.

  Reprezentowanie Uczelni Wydziału Technicznego na licznych konferencjach, seminariach, spotkaniach o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym.