Wyposażenie:

 • stacjonarna maszyna pomiarowa (CMM) do wykonywania pomiarów długości i kąta, obszar roboczy maszyny 508x609x406mm, rozdzielczość pomiarowa 0,0001 mm (odczyt 0,001 mm) wspomagana komputerem wyposażonym w oprogramowanie DC-DIMS,
 • mikroskop metalograficzny do badania próbek nieprzezroczystych w świetle odbitym umożliwiający prowadzenie obserwacji w polu jasnym i ciemnym posiada obiektywy. Wyposażony w kamerę umożliwiającą obserwację badanej próbki na ekranie komputera. Wykorzystywany do badania struktury metali i ich stopów oraz do wykrywania mikropęknięć i dokonywania pomiarów. Stanowisko wspomagane komputerem z oprogramowaniem DHS Basic,
 • dwuosiowy mikroskop pomiarowy wyposażony w precyzyjny stolik pomiarowy o zakresie 200x100 mm. Pomiarów można dokonywać w świetle przechodzącym i odbitym. Mikroskop wyposażony w szklane liniały odczytowe o rozdzielczości 0,001 mm. Dzięki zastosowaniu kamery obserwacji i pomiarów dokonujemy na ekranie komputera przy wykorzystaniu oprogramowania 2M,
 • mikroskop pomiarowy o obszarze roboczym 100 x 200 mm. Rozdzielczość pomiarowa 0,01 mm Wyposażony jest w głowicę goniometryczną, umożliwiającą pomiar kątów. Powiększenie robocze mikroskopu wynosi x30. Pomiarów można dokonywać w świetle przechodzącym i odbitym,
 • urządzenie do badania współpracy kół zębatych. Maszyna umożliwia pomiar bicia koła zębatego, luzu przekładni zębatej oraz jego zmienności oraz badanie śladu współpracy kół zębatych. Badaniu możemy poddać przekładnie walcowe o zębach prostych, łukowych i skośnych, przekładnie kątowe oraz ślimakowe,
 • mikroskop metalograficzny umożliwiający badanie struktury metali i ich stopów,
 • mikroskop metalograficzny umożliwiający badanie struktury metali i ich stopów,
 • precyzyjna lupa pomiarowa o zmiennym powiększeniu do przeprowadzenia badań wizualnych makroskopowych. Lupa jest wyposażona w kamerę Full-HD oraz silne światło LED umożliwiającą obserwację badanego obiektu na ekranie monitora oraz port USB umożliwiający robienie zdjęć,
 • urządzenie służy do pomiaru chropowatości powierzchni badanego elementu przy wykorzystaniu metody optycznej opartej na szczelinie świetlnej,
 • czujnik optyczny służący do pomiaru długości badanego elementu z dokładnością 0,001 mm. czujnik wyposażony w podstawę umożliwia precyzyjne przeprowadzenie pomiaru. do wzorcowania urządzenia wymagane są płytki wzorcowe,
 • twardościomierz służy do pomiaru twardości materiałów. Obsługiwane metody pomiarowe HR: metoda pomiaru Rockwella HB (HBW), metoda pomiaru Brinella, HV metoda Vickersa. Twardościomierz posiada wbudowaną lupę umożliwiającą pomiar wykonanego odcisku,
 • twardościomierz mechaniczny służący do pomiaru twardości badanego materiału metodą Rockwella,
 • stanowisko pomiarowe wykorzystywane do pomiaru metodami uniwersalnymi wyposażone w płyty pomiarowe, przyrządy kłowe oraz podstawki do czujników,
 • stanowisko pomiarowe wyposażone w lupy z podświetleniem służące do wykonywania pomiarów z wykorzystaniem uniwersalnego sprzętu pomiarowego,
 • sprzęt suwmiarkowy, mikrometryczny i czujnikowy z odczytem analogowym i cyfrowym oraz przybory wzorcowe,
 • ramię pomiarowe Faro Edge 1,6 m wyposażone w stałą końcówkę pomiarową oraz skaner laserowy. ramię jest mobilną manualną maszyną pomiarową do pomiaru długości i kąta. posiada możliwość skanowania zarówno z wykorzystaniem skanera jak i końcówki sztywnej (tworzenie chmury punktów). Do obsługi urządzenia wykorzystywane jest oprogramowanie CAM2 MEASURE10,
 • skaner laserowy Faro Focus 3D 120,
 • ramię pomiarowe FaroArm Edg 2,7 m wyposażone w sztywną końcówkę pomiarową i skaner laserowy,
 • robot przemysłowy Mitsubischi,
 • kamera termowizyjna.

Działalność badawcza

Zainstalowane urządzenia pozwalają na przeprowadzenie poniżej wskazanych badań:

 • prowadzenie badań związanych z pomiarem długości kąta przy wykorzystaniu uniwersalnych metod pomiarowych, prowadzenie badań związanych z pomiarem długości kąta przy wykorzystaniu metod optycznych,
 • prowadzenie badań związanych z pomiarem długości kąta przy wykorzystaniu urządzenia 3D, badanie kół zębatych, badania metalograficzne makroskopowe,
 • badania metalograficzne mikroskopowe z zakresu struktury metali i ich stopów oraz do wykrywania mikropęknięć,
 • badanie twardość materiałów,
 • badanie chropowatości powierzchni z wykorzystaniem metody optycznej,
 • analizy danych zebranych za pomocą skanera 3D do tworzenia dokumentacji powykonawczej podczas montażu, realokacji i modernizacji linii produkcyjnych oraz analizy ich ergonomii,
 • zadań związanych z inżynierią prostą i odwrotną,
 • analizy stykowych i bezstykowych metod pomiarowych 3D na dokładność projektowania i wykonania odtwarzanych części maszyn,
 • badań i optymalizacji procesów skanowania poprzez wykorzystanie robota przemysłowego do sterowania skanerem laserowym.

Działalność dydaktyczna

Laboratorium zapewnia realizację programu kształcenia studentów i inżynierów w zakresie badań parametrów fizycznych materiałów, właściwości warstwy wierzchniej, badań topografii powierzchni, badań właściwości warstw uszlachetniających i pokryć wielowarstwowych węglikowych i azotkowych oraz tlenkowych i diamentowych.  Stanowisko do obróbki cieplnej zapewni badanie tych procesów, jako składowych procesów technologicznych wytwarzania elementów maszyn i urządzeń. Laboratorium kształci studentów  i inżynierów w zakresie szeregowania zadań, optymalizacji trajektorii przemieszczeń mobilnych robotów, optymalizacji rozkroju materiału, optymalizacji procesów z wykorzystaniem danych diagnostycznych z innych operacji technologicznych.