Wyposażenie:

  • profilografometr TOPO L 120 D, system do pomiaru  chropowatości  i  topografii powierzchni,
  • ultraszybka kamera umożliwiająca diagnostykę szybkich procesów produkcyjnych nie wymagająca zewnętrznych źródeł światła,
  • urządzenie do pomiaru błędów kształtu HOMMEL TESTER FORM 1004.

Działalność badawcza

Laboratorium umożliwia badania w zakresie:

  • zastosowań nowych rozwiązań wspierających kontrolę eksploatacyjną wyrobów,
  • walidacji, monitorowania procesów i wyników produkcji, poprzez wykorzystanie profilografometru - urządzenia do pomiaru błędów kształtu, falistości i chropowatości,
  • pomiarów systemów szybko zmiennych za pomocą kamery szybkościowej,
  • analizy termicznej maszyn, urządzeń i obiektów - kamera termowizyjna
  • skanowania 3D do wdrażania systemów automatycznej kontroli jakości wyrobów oraz optymalizacji operacji technologicznych.

Działalność dydaktyczna

Laboratorium zapewnia realizację programu kształcenia i szkoleń studentów i inżynierów regionu lubuskiego w zakresie zastosowań nowych rozwiązań wspierających kontrolę eksploatacyjną wyrobów, weryfikację i monitorowanie procesów i wyników produkcji. Cel ten jest realizowany poprzez wykorzystanie profilografometru oraz kamery szybkościowej, a także kamery termowizyjnej oraz skanera optycznego 3D do wdrażania systemów automatycznej kontroli jakości wyrobów, optymalizacji operacji technologicznych na podstawie optycznych pomiarów cech geometrycznych oraz warunków termicznych w strefie obróbki, wdrażania systemów wspomagających projektowanie wyrobów, jak również systemów wizualizacji montażu.