Wyposażenie:

  • podstawowe układy do pomiaru wielkości elektrycznych obwodów elektrycznych i ich elementów,
  • układy prądu stałego i przemiennego,
  • układy sterowania i regulacji,
  • układy elektrotechniki – modele silników.

Działalność badawcza

Laboratorium umożliwia badania w zakresie:

  • projektowania i programowania przemysłowych urządzeń kontrolno-pomiarowych
  • badań i weryfikacji układów regulowanych i sterowanych,
  • pomiarów wielkości elektrycznych.

Działalność dydaktyczna

Laboratorium uwzględnia cechy rozwoju systemów produkcyjnych. Dynamiczny rozwój elastycznych systemów produkcji oraz zwiększająca się konkurencja tworzy zapotrzebowanie na wytwarzanie coraz bardziej złożonych elementów.