Wyposażenie:

 • drukarka SLS
 • drukarka PolyJet
 • skaner optyczny 3D, pozwalający tworzyć modele CAD skanowanych elementów,
 • wielofunkcyjne drukarki 3D, umożliwiająca druk przy wykorzystaniu materiałów PLA, ABS, LayWood, LayBrick, nylon, PVA, HIPS, PETT, PMMA:
 • drukarka 3D DEXER (zakres roboczy 100x150x150 o głowicy pojedynczej, średnicy filamentu 1,75),
 • drukarka ZMORPH3D (zakres roboczy 100x150x150 o głowicach pojedynczych oraz podwójnych i średnicy filamentu 1,75 oraz 3,0),
 • drukarka VSHAPER CUSTOM (zakres roboczy 400x450x450 o głowicy podwójnej i średnicy filamenu 1,75).
 • drukarki Flashforge Adventurer 3. Drukarka przeznaczona do wydruku trójwymiarowych modeli wykonanych z PLA i ABS o wymiarach
  150 mm x 150 mm x 150 mm, grubość warstwy 0,1 do 0,4 mm, prędkość nanoszenia warstw do 100 mm/s, dokładność wydruku ±0,2 mm

Działalność badawcza

       Laboratorium umożliwia badania w zakresie:

 • badań optymalizacji procesu skanowania obiektów, obróbki danych i tworzenie modelu w oparciu o pozyskane ze skanowania dane,
 • analizy poprawności obróbki danych i wykonania modelu opata na porównaniu siatek punktów uzyskanych w procesie skanowania badanego przedmiotu oraz jego kopii wykonanej na drukarce 3D, digitalizacji obiektów rzeczywistych.

Działalność dydaktyczna

Laboratorium pozwala na realizację programu kształcenia i szkoleń studentów
i inżynierów w zakresie zastosowań inżynierii rekonstrukcji, nowych rozwiązań wspierających kontrolę eksploatacyjną wyrobów oraz weryfikację i monitorowanie procesów i wyników produkcji.Otrzymywanie elementów techniką druku 3D to nowe możliwości realizacji jednostkowych projektów, właściwie prototypów, tak w procesie kształcenia studentów jak i prac badawczych pracowników wydziału.