MGR ELŻBIETA BŁASZCZAK

Stanowisko: wykładowca

Zakres tematyki prowadzonych badań naukowych

Publikacje naukowe:

Wykaz publikacji

Inne działania

Ukończenie szkoleń „Jak żyć z RODO” oraz „Zostań mistrzem gry. Grywalizacja w edukacji”.  Udział w wydarzeniu „Gamifikacja i nauczanie programowania” organizowanym przez Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego