DR INŻ. MAREK KANNCHEN

Stanowisko: asystent

Zakres tematyki prowadzonych badań naukowych

Zastosowanie arytmetyki przyrostów w wielokryterialnych problemach decyzyjnych

Zastosowanie arytmetyki przyrostów w wielokryterialnym problemie decyzyjnym dotyczącym wyboru samochodu elektrycznego – rezultaty badania gotowe do publikacji

Publikacje naukowe

Wykaz publikacji

Inne działania

1.     Skuteczność w biznesie (2020)

2.     Przemysł 4.0 (2020)

3.     Rachunkowość i finanse  - teoria i praktyka (2020)

4.     Technologie przyszłości (2020)

Praca na rzecz czasopism naukowych:

1.       “Globalization, the State and the Individual” – międzynarodowe czasopismo naukowe

2.       „Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego” - czasopismo Wydziału Ekonomicznego Akademii

3.       „Studia administracji i bezpieczeństwa” - czasopismo Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii

Praca na rzecz wizerunku Akademii/Wydziału w Internecie:

1. Praca w zespole zajmującym się opieką informatyczna nad stroną Akademii - bieżące koordynowanie funkcjonowania strony.

2. Praca w zespole zajmującym się opieką informatyczna nad stroną Wydziału Technicznego – bieżące koordynowanie funkcjonowania strony.