MGR MARIUSZ KOWALSKI

Stanowisko: wykładowca

Publikacje naukowe afiliowane na AJP

Inne działania

Autor opisów  do  wniosku o finansowanie projektu badawczego, w tym finansowanie zakupu aparatury naukowo-badawczej w ramach konkursu OPUS 18 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki.

Tytuł projektu  "Budowa modelu komunikacji poziomej w zarządzaniu kryzysowym"

Promowanie Wydziału Technicznego AJP w ramach umowy patronackiej w ZSTiO, zapoznawanie  z  kierunkami kształcenia, organizowanie spotkań z pracownikami naukowymi, udział młodzieży w konferencjach i warsztatach organizowanych przez WT.