MGR INŻ. ROBERT SUCHOCKI

Stanowisko: 

Zakres tematyki prowadzonych badań naukowych

Wykonane zadania badawcze

Publikacje naukowe afiliowane na AJP

Patenty, wdrożenia (złożone, otrzymane)

Granty i projekty badawcze oraz udział w projektach (złożone, otrzymane)

Udział w konferencja naukowych z wystąpieniem

Inne działania

1. Przygotowanie materiałów pomocniczych do następujących zajęć:

  • Ataki i wykrywanie włamań w sieciach

  • Opracowanie materiałów pomocniczych dla prowadzonego przedmiotu.

  • Opracowanie przekrojowych zadań problemowych weryfikujących wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu prowadzonego przedmiotu.

2. Opracowanie emulacji  komputerowych do następujących zajęć:

  • Ataki i wykrywanie włamań w sieciach.
  • Modelowanie sieci LAN i WAN w środowisku GNS3.
  • Modelowanie ataków w sieci LAN i WAN w środowisku GNS3.
  • Modelowanie obrony przed atakami w sieci LAN i WAN w środowisku GNS3.