PROF. DR HAB. INŻ. WOJCIECH KACALAK

Stanowisko:   profesor 

 Zakres tematyki prowadzonych badań naukowych:

 • Diagnostyka, optymalizacja i automatyzacja procesów mikroobróbki oraz procesów bardzo dokładnej obróbki ściernej, w tym zwłaszcza materiałów trudno obrabialnych.

 • Budowa i eksploatacja precyzyjnych urządzeń technologicznych.

 • Teoretyczne i doświadczalne podstawy modelowania procesów kształtowania topografii powierzchni podczas obróbki ściernej.

 • Inteligentne systemy diagnostyki, kompensacji zakłóceń oraz optymalizacji procesów i systemów technicznych.

 • Podstawy konstrukcji przegubów i węzłów kinematycznych o właściwościach adaptacyjnych i regulowanych warunkach współpracy elementów ruchomych do zastosowań w egzoszkieletach i robotach humanoidalnych.

 • Budowa i eksploatacja generatorów wibracji do zastosowań w procesach przemysłowych.

 • Innowacyjne przekładnie zębate z adaptacyjną regulacją luzu.

 • Modelowanie funkcjonalnych struktur wewnętrznych elementów składowych stosowanych w inżynierii mechanicznej, o lokalnym zróżnicowaniu wypełnienia przestrzeni, bardzo dużym zróżnicowaniu podatności i o wysokich zdolnościach adaptacji do warunków pracy.

 • Automatyzacja procesów projektowania. Przemysłowe zastosowania sztucznej inteligencji.

 • Opracowanie podstaw tworzenia zbiorów parametrów do oceny cech stereometrycznych powierzchni technicznych spełniających wymagania komplementarności, wysokiej zdolności klasyfikacyjnej i dużej przydatności technologicznej.

 • Opracowanie podstaw budowy interaktywnych systemów wspomagania projektowania z zastosowaniem symbolicznego zapisu cech projektowanych elementów i zautomatyzowanym tworzeniem graficznej reprezentacji projektu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i metod twórczego rozwiązywania problemów.

 • Opracowanie innowacyjnej metody cynkowania z wykorzystaniem specjalnych generatorów wibracji.

 • Opracowanie metod modelowania topografii powierzchni z zastosowaniem randomizowanego, asymetrycznego kumulowania składowych o różnym wymiarze fraktalnym.

 • Opracowanie konstrukcji przegubów i węzłów kinematycznych o właściwościach adaptacyjnych i regulowanych warunkach współpracy elementów ruchomych.

 • Opracowanie nowych konstrukcji generatorów wibracji do zastosowań w procesach przemysłowych.

 • Opracowanie innowacyjnych przekładni zębatych z adaptacyjną regulacją luzu.

Publikacje naukowe

Wykaz publikacji

Inne działania

Patenty, wdrożenia (złożone, otrzymane):

1.      Stojanowski M., Kacalak W., Urządzenie do czyszczenia spalinowych i wentylacyjnych przewodów. Patent nr 416568, 2020.

2.      Kacalak W. Budniak Z., Majewski M.: Przekładnia slimakowa bezluzowa. 29.07.2020. P.427142.

3.      Kacalak W., Tandecka K.,: Folia ścierna do procesu mikrowygładzania powierzchni. Patent nr 232482 z dnia 28.06.2019.

4.      Kacalak W., Ponomarenkow J., Majewski M., Budniak Z.: Urządzenie do mechanicznego czyszczenia plaż, zwłaszcza nadmorskich. Patent nr 234076. Urząd Patentowy RP, Warszawa 2019.

5.      Kacalak W., Budniak Z., Majewski M.: Podpora urządzenia dźwigowego sprzężonego z układem pomiarowym sił nacisku podpory na podłoże. Patent nr 234188. Urząd Patentowy RP, Warszawa 2019.

6.      Kacalak W., Majewski M., Budniak Z.: Sposób predykcji i eliminacji stanów niestateczności urządzenia dźwigowego. Patent nr 234187. Urząd Patentowy RP, Warszawa 2019.

 

Dokonane zgłoszenia patentowe do Urzędu Patentowego:

1.      Kacalak W., Urbaniak M., Jasiński M.: Platforma przejazdowa do usuwania zanieczyszczeń z bieżnika opon pojazdów. P.430797. 02.08.2019.

2.      Kacalak W., Urbaniak M., Jasiński M.: Platforma przejazdowa do usuwania zanieczyszczeń z bieżnika opon pojazdów. P.430798. 02.08.2019.

3.      Kacalak W., Urbaniak M., Jasiński M.: Platforma przejazdowa do usuwania zanieczyszczeń z bieżnika opon pojazdów. P.430799. 02.08.2019.

4.      Kacalak w., Lipiński D., Budniak Z.: Układ generatorów wibracji z przestawialną płaszczyzną wibracji. 2020.

5.      Kacalak W., Budniak Z., Majewski M.: Sprężysty adaptacyjny przegub kulowy. Zgłoszenie patentowe. Urząd Patentowy RP, Warszawa 2020.

6.      Kacalak W., Budniak Z., Majewski M.: Regulowany przegub kulowy. Zgłoszenie patentowe. Urząd Patentowy RP, Warszawa 2020.

7.      Kacalak W., Budniak Z., Majewski M.: Sprężysty przegub z dwiema parami współpracujących powierzchni kulistych. Zgłoszenie patentowe. Urząd Patentowy RP, Warszawa 2020.

8.      Kacalak W., Budniak Z., Majewski M.: Sprężysty adaptacyjny przegub z dwiema parami współpracujących powierzchni kulistych. Zgłoszenie patentowe. Urząd Patentowy RP, Warszawa 2020.

9.      Kacalak W., Budniak Z., Majewski M.: Przegub kulowy ze sprężystym ograniczeniem ruchu. Zgłoszenie patentowe. Urząd Patentowy RP, Warszawa 2020.

10.   Kacalak W., Budniak Z., Majewski M.: Regulowany sprężysty przegub kulowy. Zgłoszenie patentowe. Urząd Patentowy RP, Warszawa 2020.

11.   Kacalak W., Budniak Z., Majewski M.: Podwójny sprężysty przegub kulowy. Zgłoszenie patentowe. Urząd Patentowy RP, Warszawa 2020.

12.   Kacalak W., Budniak Z., Majewski M.: Adaptacyjny sprężysty przegub kulowy. Zgłoszenie patentowe. Urząd Patentowy RP, Warszawa 2020.

13.   Kacalak W., Budniak Z., Majewski M.: Sprężysty regulowany przegub kulowy. Zgłoszenie patentowe. Urząd Patentowy RP, Warszawa 2020.

14.   Kacalak W., Budniak Z., Majewski M.: Elastyczny przegub kulowo – cięgnowy o wysokim stopniu ruchliwości. Zgłoszenie patentowe. Urząd Patentowy RP, Warszawa 2020.

15.   Kacalak W., Budniak Z., Majewski M.: Elastyczny pneumatyczny moduł pozycjonowania z rdzeniem sprężystym. Zgłoszenie patentowe. Urząd Patentowy RP, Warszawa 2020.

16.   Kacalak W., Budniak Z., Majewski M.: Elastyczny wielomieszkowy moduł wysuwno – giętny. Zgłoszenie patentowe. Urząd Patentowy RP, Warszawa 2020.

17.   Kacalak W., Budniak Z., Majewski M.: Chwytak z palcami wysuwno – giętnymi. Zgłoszenie patentowe. Urząd Patentowy RP, Warszawa 2020.

18.   Kacalak W., Budniak Z., Majewski M., Chomka G.: Przegub kulowy z siatkową panwią. Zgłoszenie patentowe. Urząd Patentowy RP, Warszawa 2020.

19.   Kacalak W., Budniak Z., Majewski M. , Chomka G.: Przegub z powłokami kulistymi. Zgłoszenie patentowe. Urząd Patentowy RP, Warszawa 2020.

20.   Ponadto zbiór 8 zgłoszeń przesłanych do UP, ale jeszcze bez potwierdzenia.