Na Wydziale Technicznym działa kilka kół naukowych o różnej tematyce. Studenci w ramach dodatkowych spotkań mogą rozwijać swoje umiejętności i pasje.

Koła naukowe: