DR HAB. INŻ. RYSZARD WÓJCIK

Stanowisko:  profesor

Zakres tematyki prowadzonych badań naukowych

  • Badania aktywne zawartości CO.
  • Badania wykorzystania ciepła do tworzenia energii elektrycznej.
  • Badania stanu warstw wierzchnich po procesach szlifowania.
  • Prace modyfikujące stan czynnej powierzchni ściernicy.
  • Badania wpływu MQL na procesy szlifowania.

Wykonane zadania badawcze

  • Wieloetapowy system ostrzenia noży z układem kontroli parametrów obróbki zakończony do końca roku.

Publikacje naukowe

Wykaz publikacji

Inne działania

Granty i projekty badawcze oraz udział w projektach (złożone, otrzymane)

1.     Projekt Badawczy POIR 01.01.01-00-0850/17 (umowa zawarta 22.06.2018-22.06.2021 r.) w ramach programu „Szybka ścieżka” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju który jest finansowany że środków Unii Europejskiej. Zakończenie projektu 2022 r.

2.     ECO-AREOSOL. Opracowanie w ramach B+R innowacyjnej linii prototypowej do kompleksowego odzysku pojemników ciśnieniowych i neutralizacji gazów roboczych (Kierownik Naukowy Projektu w projekcie badawczo rozwojowym) Projekt jest realizowany przez prywatną firmę   CSD-ECO sp. z.o.o.

3.     Projekt Badawczy POIR 01.01.01-00-0815/17 (umowa zawarta od dn.1.04.2018-31.08.2021 r.). Projekt w ramach programu „Szybka ścieżka” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju który jest finansowany że środków Unii Europejskiej, „Wieloetapowy system ostrzenia noży z układem kontroli parametrów obróbki”.

4.     Projekt Badawczy RPLD.01.02.02-10-0067/19 (umowa zawarta od dn.31.08.2020-31.08.2023 r.). Projekt w ramach programu „Szybka ścieżka” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  który jest finansowany że środków Unii Europejskiej, „Opracowanie typoszeregu noży dla branży spożywczej pokrywanych powłokami funkcjonalnymi”.