DR INŻ. MARCIN JASIŃSKI   

Stanowisko: adiunkt

Zakres tematyki prowadzonych badań naukowych

 • Problematyka modelowania  obciążeń dynamicznych wielokołowych dźwignic wywołanych jazda po nierównościach - badania  modelowe i wirtualne

 • Analiza aktualnych kierunków rozwoju innowacyjnych wiązek elektrycznych do pojazdów samochodowych

 • Tworzenie zgłoszenia patentowego: Konfigurowalny wzmacniacz siły, mikro-nagniatanie

 • Przegląd i analiza możliwości zmniejszenia masy elektrycznych wiązek kablowych.

Publikacje naukowe 

Wykaz publikacji

 

Inne działania

Patenty, wdrożenia (złożone, otrzymane)

Złożone:

 • Platforma przejazdowa do usuwania kamieni z bieżnika opon pojazdów – 3 zgłoszenia patentowe

 • Konfigurowalny wzmacniacz siły

 • Sposób mikro-nagniatania

 1. Członek zespołu SIMP organizujący cykle spotkań dla studentów „Przemysł – nauka – dobre połączenie”.  Spotkanie 3 – elektryka. 13.12.2019
 2. Członek zespołu SIMP organizujący cykle spotkań dla studentów „Przemysł – nauka – dobre połączenie”.  Spotkanie 4 – spawalnictwo. 22.02.2020
 3. Kierownik Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn
 4. Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Programów Kształcenia na kierunku studiów mechanika i budowa maszyn
 5. Z-ca przewodniczącego Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
 6. Członek Wydziałowej Komisji ds. Weryfikacji Efektów Uczenia się na Wydziale Technicznym
 7. Prezentacja Laboratorium Środowiskowego i Wydziału Technicznego na pokazach i wystawach organizowanych przez Uczelnię i Wydział m.in.: dni otwarte Wydziału, zebranie koła SIMP