DR HAB. INŻ. ANDRZEJ PEREC

Stanowisko: profesor AJP

Zakres tematyki prowadzonych badań naukowych

Publikacje naukowe 

Wykaz publikacji

Inne działania