DR RAFAŁ RÓŻAŃSKI

Stanowisko: adiunkt

 Zakres tematyki prowadzonych badań naukowych

 •  Metrologia warstwy wierzchniej
 • współpraca naukowa z prof. dr. hab. inż. Wojciechem Kacalakiem oraz dr. hab. inż. Dariuszem Lipińskim w zakresie metrologii warstwy wierzchniej
 • opracowanie nowych współczynników charakteryzujących zdolność klasyfikacyjną parametrów oceniających  powierzchnie techniczne
 • przeprowadzenie analizy porównawczej nowych i dotychczasowych współczynników charakteryzujących zdolność klasyfikacyjną parametrów oceniających  powierzchnie techniczne na podstawie danych prezentujących wartości wybranych parametrów charakteryzujących właściwości metrologiczne powierzchni technicznych dla powierzchni rzeczywistych oraz wygenerowanych
 • analiza zdolności klasyfikacyjnej wybranych parametrów oceniających cechy metrologiczne powierzchni technicznych dla powierzchni rzeczywistych oraz wygenerowanych z wykorzystaniem nowych i dotychczasowych współczynników charakteryzujących zdolność klasyfikacyjną
 • przeprowadzenie analizy porównawczej wpływu doboru typu normalizacji danych na relacje pomiędzy współczynnikami zdolności klasyfikacyjnej
 • przeprowadzenie analizy porównawczej wpływu doboru typu normalizacji danych na ocenę zdolności klasyfikacyjnej parametrów oceniających cechy metrologiczne powierzchni technicznych dla powierzchni rzeczywistych oraz wygenerowanych

Publikacje naukowe

 Wykaz publikacji

Inne działania

 • udział w konferencji „Kierunki zmian branży energatycznej” 2019

 • udział w konferencjach i warsztatach  „Przemysł – nauka – dobre połączenie”

 • udział w pokazie mikroskopu firmy Optimus na Wydziale Technicznym

 • członkostwo w kole Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich przy Wydziale Technicznym

 • udział w konferencjach i warsztatach  „Przemysł – nauka – dobre połączenie”

 • udział w prowadzeniu warsztatów dla stypendystów projektu Zawodowcy w Gorzowie 2.0 na Wydziale Technicznym

 • udział w przygotowaniach do przeprowadzenia gry miejskiej dla pracowników i studentów AJP oraz przedstawicieli przemysłu i uczniów szkół średnich

 • udział w konferencji metodycznej dla nauczycieli matematyki

 • udział w II Lubuskim Forum Nauczycieli Matematyki