MGR INŻ. GRZEGORZ WŁAŻEWSKI

Stanowisko: asystent

Zakres tematyki prowadzonych badań naukowych

  • Poszukiwanie optymalnej konstrukcyjnie i ekonomicznie metody osiowania pneumatycznych wałów rozprężnych.
  • Opracowanie konstrukcji kształtu rowka teowego i szczęki do badań, uzyskanie w ramach projektu prowadzonego w ZM MESTIL zastrzeżonego wzoru użytkowego.

Publikacje naukowe

Wykaz publikacji

Inne działania

 Prezes Koła nr 5 Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp.

 Projekt badawczy prowadzony przez ZM MESTIL „Poszukiwanie optymalnej konstrukcyjnie i ekonomicznie metody osiowania pneumatycznych wałów rozprężnych”