PROF. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ BŁASZCZYK

Stanowisko: profesor

Zakres tematyki prowadzonych badań naukowych

Badania numeryczne i doświadczalne struktury przepływu w pompach, turbinach parowych i sprężarkach. Pomiary parametrów przepływowo-energetycznych turbin parowych, pomp i sprężarek. Modernizacje, problematyka eksploatacji, ustalanie przyczyn awarii turbin parowych, pomp i sprężarek.

 

Wykaz publikacji

Inne działania

Patenty, wdrożenia (złożone, otrzymane)

1.      Dostawa zmodernizowanego wirnika pompy 180D40. EDF Elektrownia Rybnik S.A. Kierownik. Łódź, 2012.

2.      Wykonanie ekspertyzy technicznej układu hydraulicznego oraz zabudowanych w nim agregatów pompowych nr P-6A/B, typ ERP 50-380 z instalacji MEK-TOL w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. Orlen Oil Sp. z o. o. Kierownik. Płock, 2012.

3.      Opinia dotycząca porównania parametrów układu pomp głównych do transportu suspensji popiołowo-wodnej zawartych w ofertach złożonych przez Energomontaż Północ Bełchatów Sp. z o. o. oraz Instal Kraków S.A. Energomontaż-Północ-Bełchatów Sp. z o. o. Łódź, 2012.

4.      Projekt zmiany zasilania skraplacza turbopompy bl . 500MW. Blok nr 10. Elektrownia "KOZIENICE" S.A. Kozienice, 2012.

5.      Projekt zmiany zasilania skraplacza turbopompy bl. 500 MW. Blok nr 9. Elektrownia "Kozienice" S.A. 2012.

6.      Dobór pompy pływającej wraz z projektem stanowiska i podłączeniem do istniejącej instalacji. IKS "Solino" S.A. Kozienice, 2012.

7.      Przeprowadzenie numerycznej analizy trójwymiarowego przepływu w wybranej pompie 1P3A/B/C oraz w jej otoczeniu na instalacji Paraxylenu. PKN ORLEN S.A. Kierownik. Płock, 2012.

8.      Określenie  przyczyn awarii pomp NIKKISO HN23F-D2 z dnia 15.06.2011 pracujących na instalacji kwasu V w ZAK S.A. w Kędzierzynie-Koźlu. Grupa Azoty ZAK S.A. Kędzierzy-Koźle, 2013.

9.      Ekspertyza określająca straty miejscowe (opory przepływu) wybranych kompensatorów produkcji firmy FAMAS dla przepływu wody. FAMAS S.A. Łódź, 2013.

10.   Dobór, projekt zabudowy, dostawa filtrów szczelinowych na ssanie pomp bloku nr 1 w EC-4. Dalkia Łódź S.A. Łódź, 2013.

11.   Wykonanie analizy technicznej rurociągu wody przemysłowej od pompowni "Wójcin" do Kopalni Soli "Mogilno" w Przyjmie. IKS "Solino" S.A. Przyjma, 2013.

12.   Analiza stanu technicznego rurociągu solanki DN500 Kopalnią Soli "Mogilno” a Zakładem Produkcyjnym Janikosoda. IKS "Solino" S.A. Przyjma, 2013.

13.   Projekt doboru i zabudowy nowej pompy zasilającej w ECZ. PGE GiEk S.A. EC Zgierz. Zgierz, 2014.        

14.   Projekt przystosowania układu zasilania dla pompy wody zasilającej w ECZ. PGE GiEk S.A. EC Zgierz. Zgierz, 2014.

15.   Obliczenia numeryczne drgań tarcz wirnika sprężarki  GHH. Grupa Azoty
Prorem Sp. z o.o. Kędzierzyn Koźle, 2014.

16.   Zbadanie możliwości zwiększenia dyspozycyjności układów regulacji pomp wody zasilającej na jednym z bloków od 1 do 3 i na jednym z bloków od 4 do 6. PGE G i EK S.A. Oddz. Elektrownia Turów. Turów, 2014.

17.   Ekspertyzy uszkodzonego koła wirnikowego turbosprężarki GHH. Grupa Azoty ZAK S.A. Kędzierzyn Koźle, 2015.

18.   Ekspertyza stanu technicznego pomp wody zasilającej Powen-Wafapomp S.A. model 15Z33 nr fabr. 90063 i 90049 na terenie budowy bloku ciepłowniczego BC-50 ZW Tychy. Elektrobudowa S.A. w Katowicach. Tychy, 2015.

19.   Analiza parametrów pomp bagrowych12/10 G-1H oraz PM – 250 dla planowanej zmiany rozprowadzenia rurociągów wokół składowiska odpadów paleniskowych „Zwałowisko”. PGE G i EK S.A. Oddz. Elektrownia Bełchatów. Bełchatów, 2015.

20.   Ustalenie przyczyn podwyższonych drgań silnika pompy 35BV40. Energotechnika
Sp. z o. o. W – wa. Warszawa, 2015.

21.   Ekspertyza stanu technicznego pomp wody zasilającej „Powen - Wafapomp S.A.” Model 15z33; numery fabryczne 90063 i 90049 na terenie budowy bloku ciepłowniczego BC-50 ZW Tychy. ELEKTROBUDOWA S.A. w Katowicach. Tychy, 2015.

22.   „Przebudowa stacji Pomp Czarnowo gm. Zławies Wielka”. KPZMiUW we Włocławku. Włocławek, 2015.

23.   Modernizacja węzłów uszczelniających pomp  ropy naftowej P-1A/B/C w Kopalni Soli i PMRiP „Góra” w Górze k/Inowrocławia – projekt techniczny. IKS „SOLINO” S.A. Solino, 2016.

24.   Wykonanie ekspertyzy technicznej mającej na celu przeprowadzenie analizy dynamicznej rotora pompy 1P201. Zamawiający: Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., ul. Ignacego Łukasiewicza 39, 09-400 Płock. Kierownik. Arch. IMP - 1839. Łódź, 2015.

25.   Wykonanie badania pompy do ścieków sanitarnych. Zamawiający: Skańska S.A., ul. Mokra 2, 26-600 Radom. Współautor. Arch. IMP – 1867. Łódź. 2016.

26.   Wykonanie charakterystyk pompy LPZ1. Zamawiający: D4Pro Sp. z o.o. Sp.k., ul. Dąbrowskiego 30, 44-194 Knurów. Współautor. Łódź, 2016.

27.   Wykonanie projektów rurociągów ssania i tłoczenia pomp wody zasilającej kotły parowe w Elektrociepłowni Zduńska Wola. Zamawiający: Zakład Kotlarski Wojciech Mańkowski PPU, ul. Bronisin 43, 93-620, Łódź. Współautor. Łódź, 2016.

Opracowania technologiczne

1.     Dostawa zmodernizowanego wirnika pompy 180D40. EDF Elektrownia Rybnik S.A. Kierownik. Łódź, 2012.

2.     Wykonanie ekspertyzy technicznej układu hydraulicznego oraz zabudowanych w nim agregatów pompowych nr P-6A/B, typ ERP 50-380 z instalacji MEK-TOL w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. Orlen Oil Sp. z o. o. Kierownik. Płock, 2012.

3.     Opinia dotycząca porównania parametrów układu pomp głównych do transportu suspensji popiołowo-wodnej zawartych w ofertach złożonych przez Energomontaż Północ Bełchatów Sp. z o. o. oraz Instal Kraków S.A. Energomontaż-Północ-Bełchatów Sp. z o. o. Łódź, 2012.

4.     Projekt zmiany zasilania skraplacza turbopompy bl . 500MW. Blok nr 10. Elektrownia "KOZIENICE" S.A. Kozienice, 2012.

5.     Projekt zmiany zasilania skraplacza turbopompy bl. 500 MW. Blok nr 9. Elektrownia "Kozienice" S.A. 2012.

6.     Dobór pompy pływającej wraz z projektem stanowiska i podłączeniem do istniejącej instalacji. IKS "Solino" S.A. Kozienice, 2012.

7.     Przeprowadzenie numerycznej analizy trójwymiarowego przepływu w wybranej pompie 1P3A/B/C oraz w jej otoczeniu na instalacji Paraxylenu. PKN ORLEN S.A. Kierownik. Płock, 2012.

8.     Określenie  przyczyn awarii pomp NIKKISO HN23F-D2 z dnia 15.06.2011 pracujących na instalacji kwasu V w ZAK S.A. w Kędzierzynie-Koźlu. Grupa Azoty ZAK S.A. Kędzierzy-Koźle, 2013.

9.     Ekspertyza określająca straty miejscowe (opory przepływu) wybranych kompensatorów produkcji firmy FAMAS dla przepływu wody. FAMAS S.A. Łódź, 2013.

10.  Dobór, projekt zabudowy, dostawa filtrów szczelinowych na ssanie pomp bloku nr 1 w EC-4. Dalkia Łódź S.A. Łódź, 2013.

11.  Wykonanie analizy technicznej rurociągu wody przemysłowej od pompowni "Wójcin" do Kopalni Soli "Mogilno" w Przyjmie. IKS "Solino" S.A. Przyjma, 2013.

12.  Analiza stanu technicznego rurociągu solanki DN500 Kopalnią Soli "Mogilno” a Zakładem Produkcyjnym Janikosoda. IKS "Solino" S.A. Przyjma, 2013.

13.  Projekt doboru i zabudowy nowej pompy zasilającej w ECZ. PGE GiEk S.A. EC Zgierz. Zgierz, 2014.         

14.  Projekt przystosowania układu zasilania dla pompy wody zasilającej w ECZ. PGE GiEk S.A. EC Zgierz. Zgierz, 2014.

15.  Obliczenia numeryczne drgań tarcz wirnika sprężarki  GHH. Grupa Azoty
Prorem Sp. z o.o. Kędzierzyn Koźle, 2014.

16.  Zbadanie możliwości zwiększenia dyspozycyjności układów regulacji pomp wody zasilającej na jednym z bloków od 1 do 3 i na jednym z bloków od 4 do 6. PGE G i EK S.A. Oddz. Elektrownia Turów. Turów, 2014.

17.  Ekspertyzy uszkodzonego koła wirnikowego turbosprężarki GHH. Grupa Azoty ZAK S.A. Kędzierzyn Koźle, 2015.

18.  Ekspertyza stanu technicznego pomp wody zasilającej Powen-Wafapomp S.A. model 15Z33 nr fabr. 90063 i 90049 na terenie budowy bloku ciepłowniczego BC-50 ZW Tychy. Elektrobudowa S.A. w Katowicach. Tychy, 2015.

19.  Analiza parametrów pomp bagrowych12/10 G-1H oraz PM – 250 dla planowanej zmiany rozprowadzenia rurociągów wokół składowiska odpadów paleniskowych „Zwałowisko”. PGE G i EK S.A. Oddz. Elektrownia Bełchatów. Bełchatów, 2015.

20.  Ustalenie przyczyn podwyższonych drgań silnika pompy 35BV40. Energotechnika
Sp. z o. o. W – wa. Warszawa, 2015.

21.  Ekspertyza stanu technicznego pomp wody zasilającej „Powen - Wafapomp S.A.” Model 15z33; numery fabryczne 90063 i 90049 na terenie budowy bloku ciepłowniczego BC-50 ZW Tychy. ELEKTROBUDOWA S.A. w Katowicach. Tychy, 2015.

22.  „Przebudowa stacji Pomp Czarnowo gm. Zławies Wielka”. KPZMiUW we Włocławku. Włocławek, 2015.

23.  Modernizacja węzłów uszczelniających pomp  ropy naftowej P-1A/B/C w Kopalni Soli i PMRiP „Góra” w Górze k/Inowrocławia – projekt techniczny. IKS „SOLINO” S.A. Solino, 2016.

24.  Analiza przyczyn pęknięcia wału pompy 1800-P1B. Grupa Lotos S.A. w Gdańsku. Gdańsk, 2017.

25.  Analiza przyczyn awarii pomp P-03 i P-04 w zakładzie BSH. PetroEnergoRem Sp. z o.o. Płock, 2017.

26.  Wykonanie opinii biegłego w sprawie modernizacji pomp wody chłodzącej w Elektrowni Kozienice. Enea Wytwarzanie sp. z o.o. Konieziniece, 2017.

27.  Wykonanie modernizacji  jednego zespołu pomp bagrowych składających się z dwóch pomp PH-250. PGE G i EK S.A. Oddz. Elektrownia Bełchatów. Bełchatów, 2017.

28.  Pomiary parametrów pracy pomp wycieków technologicznych w celu wyznaczenia wysokości podnoszenia dla nowych pomp. IKS „SOLINO” S.A. Solino, 2017.

29.  Analiza dokumentacji zawartej w materiale >> Wyciąg z Dokumentacji Konstrukcyjno Technologiczno Remontowej – inżynieria odwrotna rekonstrukcja gotowych detali – modele 3D CAD – Wydruki<<. Zamawiający: Sąd Okręgowy w Katowicach Wydział XIV Gospodarczy. Arch. IMP ‑ 1733. Współautor. Łódź, 2013.

30.  Analiza określająca możliwość wypłynięcia określonej ilości wody w trakcie awarii instalacji. Zamawiający: Zakład wodociągów i kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o., Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice. Arch. IMP – 1777. Współautor. Łódź, 2013.

31.  Obliczenia sprawdzające układu hydraulicznego jednostopniowej pompy diagonalnej obejmującego wlot do pompy, wirnik, spiralę. Zamawiący Hydro-Pomp Sp z o.o.. Arch. IMP – 1784. Współautor. Łódź, 2013.

32.  Wykonanie ekspertyzy technicznej mającej na celu przeprowadzenie analizy dynamicznej rotora pompy 1P201. Zamawiający: Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., ul. Ignacego Łukasiewicza 39, 09-400 Płock. Kierownik. Arch. IMP - 1839. Łódź, 2015.

33.  Wykonanie badania pompy do ścieków sanitarnych. Zamawiający: Skańska S.A., ul. Mokra 2, 26-600 Radom. Współautor. Arch. IMP – 1867. Łódź. 2016.

34.  Wykonanie charakterystyk pompy LPZ1. Zamawiający: D4Pro Sp. z o.o. Sp.k., ul. Dąbrowskiego 30, 44-194 Knurów. Współautor. Łódź, 2016.

35.  Wykonanie projektów rurociągów ssania i tłoczenia pomp wody zasilającej kotły parowe w Elektrociepłowni Zduńska Wola. Zamawiający: Zakład Kotlarski Wojciech Mańkowski PPU, ul. Bronisin 43, 93-620, Łódź. Współautor. Łódź, 2016.

36.  Opracowanie opinii w sprawie sygnatura akt: XIII GC 189/15. Zamawiający: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy, ul. Kopcińskiego 56, 90-928 Łódź. Współautor. Łódź, 2017.

Granty i projekty badawcze oraz udział w projektach (złożone, otrzymane) 

Udział w konferencja naukowych z wystąpieniem

Inne działania

Doktoraty

a.       mgr inż. Radosława Kunickiego: Numeryczne i doświadczalne badania przepływów nieustalonych w komorach wlotowych pomp. Praca obroniona w październiku 2011 roku,

b.       mgr inż. Mariusza Susika: Optymalizacja geometrii komór wlotowych pomp wody chłodzącej z wykorzystaniem numerycznej analizy przepływów trójwymiarowych. Przewidywane zakończenie przewodu 2012 rok.

c.        mgr inż. Grzegorza Kaczmarka: Metoda projektowania spiralnych kolektorów zbiorczych. Przewidywane otwarcie przewodu 2018 rok,

d.       mgr inż. Jarosława Jaskuły: Optymalizacja sprawności stopnia środkowego wielostopniowej pompy odśrodkowej. Przewidywane otwarcie przewodu 2018 rok

Pełnienie funkcji recenzenta rozpraw doktorskich oraz w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora

a.       Opinia rozprawy habilitacyjnej i całokształtu dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr inż. Andrzeja Kosuckiego.

b.       Opinia rozprawy habilitacyjnej i całokształtu dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr inż. Hieronima Korzeniewskieg.

c.        Opinie rozprawy habilitacyjnej i całokształtu dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr inż. Krzysztofa Karaśkiewicza.

d.       Opinie rozprawy habilitacyjnej i całokształtu dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr inż. Janusza Skrzypacza.

e.       Opinie rozprawy habilitacyjnej i całokształtu dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr inż. Marka Skowrońskiego.

f.         Opinia o całokształcie dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr hab. inż. Adama Adamkowskiego, profesora nadzwyczajnego Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku w związku z wnioskiem Rady Naukowej Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora.

g.       Opinia o całokształcie dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr hab. inż. Krzysztofa Jóźwika, profesora nadzwyczajnego Politechniki Łódzkiej w związku z wnioskiem Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora.