PROF. DR HAB. INŻ. STANISŁAW RAWICKI

Stanowisko:   profesor

Zakres tematyki prowadzonych badań naukowych

  • Opracowanie nowych metod nieinwazyjnej diagnostyki on-line trójfazowych silników indukcyjnych
  • Opracowanie nowych metod ograniczania poziomu drgań silników elektrycznych
  • Opracowanie modeli matematycznych dla różnych uszkodzeń trójfazowych silników indukcyjnych
  • Wykonanie obliczeń dla różnych uszkodzeń silników i sformułowanie algorytmów postępowania w ramach diagnostyki typu on-line
  • Wykonanie obliczeń elektrycznego silnika BLDC i zbadanie możliwości ograniczenia poziomu drgań

Publikacje naukowe

Wykaz publikacji

Inne działania

1. Opracowanie dydaktycznego programu komputerowego do badania stanów nieustalonych silnika indukcyjnego

2. Konstrukcyjne unowocześnienie filtra składowych symetrycznych do zajęć dydaktycznych na kierunku Energetyka